EPF är fastighetsägarnas röst i EU

European Property Federation samverkar med EUs myndigheter för en sund fastighetsmarknad och var bland annat ledande i processen som ledde till att allmännyttans hyresnormerande roll slopades. En aktuell fråga är hur fastighetsbeståndet ska anpassas till EUs åldrande befolkning.

Fastighetsägarnas europeiska samarbetsorganisation European Property Federation samverkar med EUs myndigheter för att säkerställa att unionens regelverk är gynnsamt för en sund fastighetsmarknad. I Sverige har organisationens arbete bland annat lett till att EU-kommissionen förmådde Sveriges regering att se över de kommunala bostadsbolagens hyresnormerande roll och att en ny lagstiftning om individuella elmätare i bostäder stoppades.

En av flera aktuella frågor som organisationen arbetar med idag är hur bostadsbeståndet ska anpassas till de nya behoven hos en allt äldre befolkning. Det handlar framförallt om två aspekter: Bostäder och andra byggnader måste göras till-gängliga för individer med fysisk funktionsnedsättning och det behöver byggas bostäder anpassade för medicinsk omvårdnad.
– Vår roll just nu är att visa för EU-kommissionen att våra framsynta fastighetsbolag har satsat stort på bostadsfastigheter för omvårdnad och kan tillhandahålla den nödvändiga infrastrukturen för att hålla våra äldre utanför institutionerna, säger Michael MacBrien, generaldirektör för European Property Federation i Bryssel.

Michael MacBrien