Hållbarhet kräver helhetssyn

När de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna av hållbarhet adresseras som en helhet skapas nya möjligheter att tackla branschens hållbarhetsutmaningar. Det säger Pär Svensson på Building Future Institute.

Bygg- och fastighetsbranschen står inför enorma utmaningar på hållbarhetsområdet. Utsläpp av växthusgaser måste minska, både från tillverkning och transport av byggmaterial och från byggnadernas energianvändning i driftskedet. På senare år har också de sociala aspekterna av hållbarhet förts in i ekvationen. Och kanske är det just de som kan leda fram till en lösning.
– Hållbart byggande kan inte bara kretsa kring energifrågor utan måste ses i ett större perspektiv, konstaterar Pär Svensson på Building Future Institute, som koordinerar Nordic PropertyExpos hållbarhetsprogram.

Institutet arbetar för att hjälpa bygg- och fastighetsbranschen att uppnå sina hållbarhetsmål genom att utbilda och informera om hållbarhetsfrågor. Utgångspunkt för arbetet är en helhetssyn på hållbarhetsproblematiken som innebär att de ekonomiska, ekologiska och sociala frågorna behöver adresseras tillsammans.

Pär Svensson tar det stora behovet av renoveringar och energieffektiviseringar i miljonprogramsområdena som exempel: Det finns inga pengar avsatta, vilket innebär att alla investeringar får konsekvenser i form av höjda hyror. Om hyrorna höjs så mycket att de boende tvingas flytta så har renoveringarna inte tjänat sitt syfte. Miljonprogramsområdena, menar han, representerar alla aspekter av hållbarhetsproblematiken. Om vi kan göra dem hållbara då klarar vi vilka hållbarhetsutmaningar som helst.
– Jag har deltagit i två internationella utvecklingsprojekt som handlade om energieffektivisering och minskad klimatpåverkan i befintliga flerfamiljshus. Utgångspunkten var nya tekniska lösningar men projekten fastnade i andra frågeställningar. Hur ska ekonomin lösas? Hur ska de boende involveras på ett bra sätt?

Med social hållbarhet medräknad i ekvationen kan den få en lösning, exempelvis genom att mäta värdet på framtida besparingar av minskat utanförskap.
– Om man gör en investering för att lyfta en människa, vad får man då för besparingar någon annanstans? Kan vi använda framtida besparingar för att utjämna kostnader för renoveringar och hålla nere hyresökningar?

På mässan kommer hållbarhetsfrågorna att lyftas i ett omfattande seminarieprogram med ämnen som hållbarhet i praktiken (vad gäller och hur gör man?), change management och nya upphandlingsformer för hållbar utveckling, hållbara investeringsmodeller och finansiering med gröna obligationer samt ekonomisk mätning av socialt värdeskapande.

Building Future Institute