Hett så in i Norden! Kapitalet lockas till den nordiska fastighetsmarknaden

Rudolf AntoniIntresset för att investera i fastigheter i de nordiska länderna är rekordstort och stadsutvecklingsprojekt i storstadsregionerna driver på utvecklingen. Totalt omsatte fastighetsmarknaden i Norden svindlande 42 miljarder euro under 2017.

Under de senaste åren har intresset för att investera i nordiska fastigheter legat på en historiskt hög nivå. Ett växande antal internationella köpare söker sig till Norden och det görs också allt fler affärer över gränserna mellan de nordiska länderna.
– Tidigare var det bostäder som drev utvecklingen men på senare tid har kontor vuxit mer. Intresset ökar också från internationella aktörer. De största köparna på den nordiska marknaden är USA, Kina och Sverige, säger Rudolf Antoni, vice vd på branschorganisationen Fastighetsägarna, GFR. I Sverige har marknaden svalnat något de senaste åren, men inbromsningen har skett från en rekordhög nivå. I fjol minskade investeringarna med omkring 30 procent. Det handlade både om minskad efterfrågan på bostadsrätter och viss oklarhet kring skatteregler. Men den svenska marknaden för kommersiella fastigheter är fortfarande störst i Norden. I fjol gjordes affärer för omkring 150 miljarder kronor, konstaterar Rudolf Antoni. För fastighetsmarknaden i stort har nedgången på bostadsrättsmarknaden sannolikt ingen bestående betydelse. Konjunkturen i de nordiska länderna är generellt stark och det finns gott om investeringsvilligt kapital.

– För den enskilde individen som investerat i en bostad är det naturligtvis en enormt viktig fråga att marknaden dippar. Men i ett större marknadsperspektiv har det inte så stor betydelse. På sikt kan det bidra till att driva på utvecklingen mot en nordisk marknad med många affärer över gränserna. När bostadsbyggandet bromsar rör sig kapitalet någon annanstans. Köpenhamn och Helsingfors är heta marknader och på kontorsmarknaden i Sverige ser man ingen dipp, säger han. De övriga nordiska länderna såg en stark tillväxt under fjolåret. I Norge ökade investeringarna med 11 procent och siffrorna för Finland och Danmark var 30 respektive 31 procent. Totalt omsatte fastighetsmarknaden i Norden svindlande 42 miljarder euro under 2017.

Det är det växande nordiska utbytet som också skapar behov av en gemensam mötesplats för fastighetsbranschen och samhällbyggnadssektorn i Norden.
– Sverige är en stor marknad i Norden och för aktörer från de övriga nordiska länderna kan det vara viktigt att hålla koll på vad som händer här, både politiskt och ekonomiskt. I städer som exempelvis Västerås och Varberg ska stora centrala områden omvandlas. I Göteborg byggs stadskärnan om och Stockholm växer så det knakar. Det kommer att driva på utvecklingen, säger Rudolf Antoni.