Landvetter Södra byggs hållbart från grunden

Maria ÅdahlHur bygger man en modern, hållbar stad från grunden i vad som idag är ett skogsområde? Det berättar Södra Landvetter Utveckling AB mer om på Nordic PropertyExpo.

I Härryda kommun mellan Göteborg och Borås, mitt i Sveriges tredje största pendlingsstråk, nära Landvetter flygplats och den förväntade nya järnvägslinjen mellan städerna, planeras för den nya hållbara staden Landvetter Södra. Målsättningen är att de första av omkring 25 000 framtida invånare ska kunna börja flytta in 2024.
– Det blir ett nytt, attraktivt samhälle centralt i regionen och nära kopplat till utbyggnaden av Landvetter Airport City, säger Maria Ådahl, arkitekt och nytillträdd vd för det kommunägda bolaget Södra Landvetter Utveckling AB.

Landvetter Södra är ett av nio områden som regeringen utsett för en nationell satsning på hållbar stadsutveckling. I dagsläget handlar arbetet bland annat om att föra dialog med potentiella partners för att bilda konsortier för utvecklingen. Södra Landvetter Utveckling AB vill gärna se en blandning av aktörer för att få en levande och omväxlande miljö. Målsättningen är att kunna sätta spaden i jorden efter 2022.
– Landvetter Södra är en unik möjlighet att skapa en ny hållbar stad från grunden, med den senaste tekniken men också genom att involvera människor i processen från första början, säger Maria Ådahl.