Matens betydelse som mötesplats ökar

Hur påverkas vårt sätt att relatera till varandra av den digitala kulturen? Och vad kan det få för konsekvenser för utvecklingen av våra gemensamma rum? Det berättar konsumtionsforskaren Sofia Ulver mer om på scen.

Den framväxande digitala kulturen har fått stora konsekvenser för handeln när delar av shoppingen flyttat över till webbutiker och sociala medier som Instagram. Enligt Konsumtionsrapporten 2017 från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet minskade konsumtionen av skor och kläder i landet något under 2016. En kategori som däremot ökade stort i undersökningen var konsumtion på kaféer och restauranger. Ökningen förklaras bland annat med branschens goda förmåga att använda sociala medier för att fånga kundernas engagemang och av det växande matintresset som tar sig uttryck i foodiekulturen.

– Det är intressant att se hur foodiekulturen och den digitala kulturen är både motsatta och samverkande sfärer. Det fysiska mötet blir allt viktigare när digitaliseringen ökar i samhället och matens betydelse som mötesplats ökar när butiksupplevelsen blir mindre intressant, säger Sofia Ulver som forskar om sociala trender vid Lunds universitet. På Nordic Property Expos konferensprogram berättar hon mer om framtidens konsumtionstrender.