”Utveckla platser med måltiden i centrum”

Carl-Jan Granqvist

Att låta mat och måltider spela huvudrollen är bästa sättet att utveckla platser och skapa levande stadsmiljöer. Det menar gästgivaren, vinkännaren och måltidsprofilen Carl Jan Granqvist.

Mötesplatser där måltiden är i centrum är nästan alltid utgångspunkten för gemenskap och goda samtal. Det säger Carl Jan Granqvist, som kan sätta en lång rad gastronomiska titlar på sitt visitkort.
– I dag, när allt fler bor trångt och många ungdomar bor kvar längre hemma för att det är svårt att få tag på lägenhet, ökar uteätandet och behovet av trevliga och civiliserade platser att träffas på för att äta och umgås. Det fodras ställen där man kan sitta i lugn och ro med sin dator och jobba eller studera, säger han.

Att måltiderna är en fundamental del i utvecklingen av levande stadsmiljöer råder det ingen tvekan om. Carl Jan Granqvist nämner köpcentrumet Ringen vid Skanstull på Södermalm som exempel.
Skanstull var en del av Söder som hade dåligt rykte. Men så satsade fastighetsägaren (AMF Fastigheter) på Teatern, ett restaurangkluster där Sveriges kockelit kreerar personliga tolkningar av snabbmat och gäster kan blanda och plocka det bästa av det mesta.
– Genom att fokusera på måltiden har man inte bara påverkat kommersen i köpcentrumet utan gett hela området ett uppsving och på så vis skapat helt nya A-lägen, säger Carl Jan Granqvist.

Vad man som fastighetsägare och stadsplanerare måste fundera på är vilken typ av mänskliga behov en specifik miljö behöver möta, utifrån vilka som bor och arbetar där.
– Allt för kliniska miljöer är sällan lyckade. Man måste skapa platser där det är liv och rörelse och dit människor längtar och där det finns en naturlig plattform för umgänge. Carl Jan Granqvist betonar även vikten av att odla sin lokalhistoria. Satsa inte bara på välkända mat- och kaffekedjor utan sträva efter att bevara ett områdes särart och uppmuntra små lokala entreprenörer.