Utveckla verksamheten med proptech

Fastighetsbranschen står i startgroparna för ett digitalt språng som kommer att effektivisera processer och skapa nya affärsmöjligheter.
– De som använder den information som finns kommer att få mer kunskap och i längden tjäna mer pengar, säger Christoffer Börjesson, chef för digital utveckling på Fastighetsägarna Stockholm.

Den digitala utvecklingen omformar samhället i alla delar, inte minst näringslivet. Det senaste årets stora buzzword inom fastighetsbranschen är proptech, eller property technology, en samlingsterm för digital teknik som är relevant för just fastighetsmarknaden.
– Begreppet proptech är möjligheterna att utveckla sina befintliga processer med hjälp av digital teknik, säger Christoffer Börjesson, ansvarig för digitaliseringsfrågor på Fastighetsägarna Stockholm.

Han räknar upp fyra områden där proptech redan skapat nya möjligheter. Hyresgästernas kundupplevelse kan förbättras genom att deras behov möts på bättre sätt. Nya typer av tjänster kan skapas. Den interna verksamheten kan effektiviseras till exempel genom att olika delar integreras och det gäller naturligtvis också själva kärnverksamheten. Redan idag genererar byggprocesser och fastighetsförvaltning stora mängder data som skulle kunna möjliggöra effektiviseringar av olika slag och skapa nya typer av affärer. Men det kräver att fastighetsägaren tar ägarskap över informationen.

Ett exempel är möjligheten att använda information genererad från BIM – byggnadsinformationsmodellering med 3D-teknik som används för att effektivisera informationsöverföring inom byggsektorn – för att också effektivisera förvaltningen av en fastighet. Data från BIM kan till exempel användas för att utveckla en informationsmodell som kan vara till hjälp vid upphandlingar av renoveringar.
– Man skulle kunna få en helt datadriven modell som gör att processen kan automatiseras. Istället för att sitta med excelark kan man plocka ut data om exakt vilket antal kvadratmeter som behöver målas, säger Christoffer Börjesson.

Han tar upp det digitala låset som ett exempel på proptech som ger nya affärsmöjligheter.
– Lås har alltid handlat om behörighet, att styra tillgången till en byggnad. Med hjälp av digital teknik kan vi ge access till andra aktörer och styra deras tillgång till vissa tider och vissa delar av en byggnad. Det skapar nya möjligheter att dela på lokaler, hyra ut på olika tider, erbjuda tjänster som storage-on-demand. Tekniken hjälper fastighetsägare att resurseffektivisera sina lokaler, säger han.

Ett betydelsefullt utvecklingssteg i digitaliseringsprocessen är lättanvända plattformar för olika processer och verksamheter.
– Vi ser att de vinnande affärsmodellerna i framtiden kommer att vara plattformsorienterade. Jämför med företag som Spotify eller Uber, själva tekniken är inte ny men de har skapat nya sammanhang där tekniken ger nya affärsmöjligheter, säger Christoffer Börjesson. För den som arbetar med förvaltning kommer det att bli avgörande att förstå vad kunderna efterfrågar av den nya teknikens möjligheter. Fastighetsbolaget Wallenstam har använt sig av digital teknik för att förenkla hyresgästernas vardag på olika sätt.
– Vi har jobbat i flera år med digitala porttavlor för att enkelt kunna byta namn och förmedla information till våra hyresgäster. I samband med det har vi också infört digitala postboxar med samma system som de digitala porttavlorna och det har fungerat väldigt bra, berättar Annica Modin som är stadsutvecklingsstrateg på Wallenstam.

De digitala porttavlorna ersätter traditionella anslagstavlor. I framtiden kan informationen komma att förmedlas som en avisering i fastighetens egen app istället. Inom en snar framtid kommer Wallenstam också att kunna erbjuda paketboxar i fastighetens entré för att möta behovet som följer med den växande näthandeln. Ett pilotprojekt genomförs i Uppsala nästa år. När en försändelse har levererats får hyresgästen ett meddelande och kan hämta paketet i entrén.
– Vi har också ett pilotprojekt med leveransrum i en av våra fastigheter i Hammarby Sjöstad och håller i dagsläget på att utvärdera efterfrågan och utnyttjandegraden, säger hon.

Ett annat område där den digitala utvecklingen kan förenkla vardagen för de boende är transporter. Wallenstam har bland annat inlett ett samarbete med Avis, Wallenstam Drive, för att hyresgästerna på ett enkelt sätt ska kunna få tillgång till hyrbil. Försök med cykelpool är på gång. För att fånga upp nya idéer och välja ut vilka som ska testas i pilotprojekt innan de eventuellt sätts in i nyproduktion har företaget startat ett innovationsråd. Wallenstam deltar också i en digitaliseringsgrupp som Fastighetsägarna Stockholm driver. Gruppen kommer inom kort att genomföra en stor kundundersökning för att få veta mer om vad kunderna efterfrågar.
– Utvecklingen kommer att gå oerhört fort, konstaterar Annica Modin. Jag tror att kundupplevelsen kommer att bli allt viktigare för en framgångsrik affärsmodell.

Christoffer Börjesson