Varberg river barriären mot havet

Claes PremmertI Varberg frigör den planerade flytten av industrihamnen, bangården och stationsområdet yta för den nya stadsdelen Västerport.

Just nu pågår ett omfattande stadutvecklingsprojekt i Varbergs kommun. Järnvägen ska läggas i en tunnel under staden, hamnen ska flytta och en helt ny stadsdel, Västerport, ska byggas.
Västerport kommer att länka ihop den befintliga staden med havet, bland annat genom att flera gator förlängs ner mot vattnet. Ett 700 meter långt kajstråk, som planeras ta vid där strandpromenaden slutar idag, blir stadsdelens viktigaste offentliga rum.
– De två andra stadsutvecklingsprojekten, att industrihamnen flyttas längre norrut och att järnvägen försvinner från centrum, möjliggör utvecklingen av Västerport. Detta är det största som hänt i Varberg sedan fästningen byggdes, säger Claes Premmert som är projektledare i stadsutvecklingsprojektet.

Kommunens målsättning är att bygga omkring 2 500 lägenheter i området. I gatuplan planeras för butiker, caféer och andra verksamheter för att skapa en levande stadsdel.
Under senhösten tar kommunen in tävlingsbidrag från inbjudna byggaktörer. Arbetet med en detaljplan för den första etappen inleddes i våras, byggstart är planerad till 2020. På Nordic PropertyExpo presenteras stadsutvecklingsprojektet i Varbergs kommuns monter och med en presentation i konferensprogrammet.