”Värderingarna är höga nu i de flesta segment"

Stefan Ränk på Nordic PropertyExpoStefan Ränk, delägare och koncernchef i fastighetsbolaget Einar Mattsson, är en tongivande röst i den bostadspolitiska debatten och deltar i flera konferenspunkter på Nordic PropertyExpo. Här delar han med
sig av sin syn på Sverige som investeringsmarknad.

Vad karaktäriserar Sverige som investeringsmarknad idag?
–Vår starka ekonomi i kombination med de låga räntenivåerna och en väl utvecklad och transparent transaktionsmarknad med många aktörer gör att värderingarna är höga nu i de flesta segment.

Hur står dig den svenska marknaden i jämförelse med övriga Norden och den internationella marknaden?
– Den väl utvecklade transaktionsmarknaden är en effekt av att det finns ett stort internationellt intresse för fastighetsinvesteringar i Sverige. De senaste årets olika skatteförslag kring paketering och ränteavdragsbegränsningar har dock redan gjort att vissa aktörer lämnat den svenska marknaden.

Vad kommer att påverka marknaden under de kommande åren?
– Ränteutvecklingen, valutakursens utveckling och tillväxten styr värdeutvecklingen. Jag tror att vi kommer att leva med låga räntor under en lång tid framöver men även små justeringar i de nu låga avkastningskraven ger stora effekter på fastighetsvärdena.