”Vi måste börja diskutera långsiktigt värdeskapande”

Om det är någonstans i världen där vi skulle kunna göra städerna mer jämli-ka så är det i Norden. Det säger Helle Søholt, medgrundare och vd på Gehl och med lång internationell erfarenhet av hållbar stadsutveckling.

Under de kommande åren genomgår flera stora städer i Norden omfattande omvandlingar: gamla områden rustas upp och nya byggs. Helle Søholt, medgrundare och vd på Gehl, lyfter fram programmeringens betydelse för att lyckas skapa ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara områden.

Med utgångspunkt i en bred definition av livskvalitet, som fungerande allmänna platser, tillgång till naturen och tillgång till kollektivtrafik, förespråkar hon en planprocess med människans behov i centrum.
– Vår metodologi sedan många år är att vända på den traditionella processen. Istället för att börja med byggnader och sedan se till platsen för att sist arbeta med livskvalitet, börjar vi från andra hållet. Vilka bygger vi för? Vilka behov har de? Sedan arbetar vi med platsen, för att sist vända oss till arkitekter och efterfråga byggnader som svarar mot de behov som finns, säger hon.

De senaste tio åren har Helle Søholt bland annat arbetat som rådgivare åt Göteborgs stad för den stora omvandling som pågår i centrala stan. Hon har sett frågan om städernas ojämlikhet klättra på dagordningen hos politiska beslutsfattare under lång tid. Till stor del beror det på hur städer har byggts sedan mitten av 1900-talet, med områden vars naturliga anknytning till resten av staden kapats av motorvägar och annan infrastruktur. Det, menar hon, har lett till att de boende de avskurna områdena inte har samma tillgång till de möjligheter som finns inne i städerna.
– Om det är någonstans i världen där vi skulle kunna göra städerna med jämlika så är det i Norden. Vi har institutionerna för planering på plats, vi har ett generellt högt förtroende för samhällsapparaten och vi har fungerande offentliga platser. Jag hoppas och tror att vi kan skapa modeller för större jämlikhet i städerna och dela med oss till resten av världen, säger hon.

Till viss del handlar det om att ifrågasätta det kortsiktiga ekonomiska perspektiv som har tillåtits styra utvecklingen.
– Jag tror att vi måste börja diskutera långsiktigt värdeskapande på ett nytt sätt och inte bara fokusera på kortsiktiga vinster. På Gehl har vi börjat undersöka olika sätt att mäta värdeskapande i ett längre perspektiv. Det är inte enkelt. Man måste diskutera vad vi värderar som människor i relation till vad som genererar ekonomisk vinst.

New road i Brighton