Hur grön är egentligen fastighetsbranschen?

Vi har fått en pratstund med Christina Lindbäck, hållbarhetschef på NCC och Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan om hur grön fastighetsbranschen egentligen är. Du kan lyssna på dem båda på Stora scenen under Nordic Property Expo i höst.

Vad gör fastighetsbranschen inom hållbarhet idag som är bra?
Christina Lindbäck: NCC utvecklar och bygger fastigheter med fokus på att skapa värde för våra kunder, inte minst ur hållbarhetssynvinkel. Idag är branschen bra på att uppfylla de certifieringsordningar som finns på marknaden och förhoppningsvis har det gett byggnader med högre hållbarhetsprestanda som över tid visar sig i lägre drifts- och underhållskostnader, säger Christina Lindbäck.

Anna Danell: Jag tycker framför allt att branschen har kommit långt i arbetet med att sträva efter låg energianvändning när vi bygger nytt. Många har också kommit långt när det gäller att satsa på egen produktion av energi med hjälp av till exempel solceller. Sen är det bra att många har påbörjat arbetet med att miljö-certifiera sina fastigheter.

Hur kan branschen bli ännu bättre?
Christina Lindbäck: Att sätta människan i centrum för det vi bygger är fortfarande ett område som branschen kan förbättra. Vad behöver vi människor för att trivas där vi bor? Grönska, rekreation både utanför och i byggnader är viktigt och här kan vi bli bättre på att öka trivseln och tryggheten i och omkring fastigheterna. Vi kan också bli mer effektiva i byggskedet och tydligare jobba mot en mer CO2-snål produktion.

Anna Danell: För att verkligen nå någon vart i energispararbetet räcker det inte med satsningar i nyproduktion. Det behövs även stora ansträngningar i det befintliga beståndet. Det är först då vi som bransch bidrar till att minska den totala energianvändningen i samhället. Nya energisnåla hus är bra men de adderar faktiskt ett energibehov, även om de ligger ”nära noll” i energianvändning.

Vilket ansvar är fastighetsbranschen beredd att ta?
Christina Lindbäck: Jag upplever att vi är beredda att ta ansvar för klimatfrågan. Vi har haft en väldigt god utveckling gällande fastigheternas energibehov i drift-skedet. Det har sjunkit markant. Men vi kan också börja jobba med byggnader som del i energisystemet och jobba med vegetation och andra lösningar för att utveckla klimatförändringsrobusta miljöer.

Anna Danell: Jag skulle vilja vända på frågan. Hur stort ansvar måste branschen ta för att Sverige ska nå målet om att bli klimatneutrala till 2045? Vår bransch står för drygt en femtedel av samhällets utsläpp. Vi behöver framför allt minska klimatpåverkan från nyproduktion. Den är gigantisk i förhållande till klimatpåverkan från förvaltningsfasen. En del av lösningen är att bygga mer i trä.

Intervjuerna är också publicerade i Fastighetsägarnas medlemstidning Fastighetsägaren nr 2/19.