Proptech - ett populärt ämne i fastighetsbranschen

Proptech har de senaste åren blivit ett populärt ämne i fastighetsbranschen. Men vad är egentligen Proptech? Vi träffar Christoffer Börjesson, chef för digital fastighetsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm, för att reda ut begreppet.

Du menar att proptech handlar om så mycket mer än att bara spara energi. Vad tänker du då på?

Property Technologies så kallat Proptech, innebär en digital utveckling av flera delar av fastighetsägarens affär. Det kan gälla uthyrning, fastighetsförvaltning, visualisering, drift och underhåll samt dokumenthantering – där samtliga utvecklas digitalt.

Som med all digital utveckling så är målet att få och ge information på ett enklare sätt. Det kan handla om att möta kunderna i nya gränssnitt samt att förenkla arbetssätt. I den här digitala utvecklingen bör hållbarhetsmålen alltid vara en ledstjärna i framtagandet av nya funktioner och tjänster.

 

Vilka beteendeförändringar ser du hos människor just nu?

Det sker en allt snabbare förändring i hur vi kommunicerar, konsumerar, betalar och söker information. Vi använder mobilen för att få snabb och tillgänglig information snarare än att använda datorn för att läsa längre texter på webben. Det märks tydligt att vi människor söker bekvämlighet, flexibilitet och förenkling. Att låna, hyra eller köpa in tjänster blir även allt vanligare än att äga. Det kan handla om att hyra verktyg, bil och andra tjänster på samma sätt som vi streamar film och musik.

 

Hur kan den förändringen stödjas av proptech för att snabbare ställa om till en hållbar konsumtion?

Att använda proptech innebär att man köper färdiga applikationer till sin fastighet.

Vi kan säga att byggnaden är som en smartphone och genom att tillföra applikationer från Proptech-företag till din ”smartphone” så adderar du värde till din fastighet och dina hyresgäster.

Genom digital kommunikation och teknik kan vi minska resursanvändningen av material både i kommunikation med hyresgäster och i själva fastigheten. En av de starkaste fördelarna är att informationen från digitala system kan ge en ökad förståelse om hyresgästens konsumtion i fastigheten. Det leder i sin tur till kunskap om hur man kan minska onödigt användande av bland annat energi.

Hur ser du att det påverkar våra fastigheter och stadsutvecklingen?

Våra städer består och utvecklas till största delen av fastighetsbranschen. Det är mellan fastighetens väggar som människor bor, lever och arbetar. Ett intelligent system i fastigheten hjälper att underlätta information kring energikonsumtion, ge bättre e-handelslösningar och minska onödiga transporter.

En fastighet kan genom rätt digitala verktyg även ge förutsättningar till en mer innehållsdriven stadsutveckling där människan och mötesplatsen står i fokus.

 

Vad är ditt viktigaste budskap till mänskligheten (det korta perspektivet)? Och vad önskar du händer på lång sikt?

Hitta glädjen i något som engagerar dig! Det skapar en positiv tankeverksamhet där du genom nyfikenhet ständigt blir sökande efter information. Förlorar vi nyfikenheten så tappar vi det naturliga drivet som gör att vi vill förändra och förbättra oss.

På lång sikt önskar jag mänskligheten en livsstil med produkter och tjänster som är ”Sustainability by design”, det vill säga att standardalternativet blir ett bra val för både jorden, för medmänniskor och för individen. Utan att man upplever att man valt bort någonting på vägen. Det är en sann win-win – för både jordklotet och människan!