Urbaniseringen - en stark global trend

Urbaniseringen är en stark global trend och befolkningen i urbana städer beräknas öka hela 70% till år 2050. Hur möter vi en växande befolkning?

Vi träffar Rikard Silverfur, Chef Utveckling & Hållbarhet på Fastighetsägarna, för att prata om vad som kännetecknar en hållbar och inkluderande stadsstruktur.

Vad betyder begreppet hållbara städer för dig?

– En hållbar stad arbetar aktivt med att skapa variation av aktiviteter, platser och upplevelser i en stad. Fastighetsägaren besitter en stor möjlighet och förmåga att påverka sin stad. Fastighetsägarna arbetar aktivt med att engagera medlemmar i sitt hållbarhetsarbete.

Nämn en plats eller en stad där du tycker man lyckats skapa en hållbar stad – och varför?

– Ännu har ingen stad riktigt lyckats kombinera alla tre aspekter av hållbarhet, men det finns absolut städer som inspirerar mig. En gemensam nämnare är att städerna arbetar aktivt med offentliga rum och social bostadspolitik. Här i Sverige vill jag lyfta fram Borås och deras satsning på offentliga rum. Det blir allt mer uppenbart att städer behöver ha en tydligare handlingsplan för social hållbarhet.

Är du nyfiken på att veta mer om hur fastighetsbranschen kan möta de globala hållbarhetsmålen? Besök mässan Nordic Property Expo i höst. Här samlas innovativa talare, branschen och beslutsfattare.

Psst! Här kan du även passa på att mingla och prata mer hållbarhet med Rikard.