I armkrok mot framtiden

Helena-Bjarnegård

 – Det är det kortsiktiga perspektivet som ställer till det. Vi måste också jobba mer som ett team och kroka arm för att skapa ett hållbart samhälle i framtiden. I detta team ingår såväl arkitekter som byggherrar. Och många fler så klart.

Orden är Helena Bjarnegårds, sedan januari 2019 innehavare av den nya tjänsten som riksarkitekt och som gästar den öppna, gemensamma scenen under årets Nordic Property Expo och Nordic Architecture Fair.

 Det var under 2018 som Boverket beslutade att inrätta en tjänst som ska leda arbetet med genomförandet av de arkitekturpolitiska målen som riksdagen fattat beslut om. Tjänsten som riksarkitekt hamnade under Boverket. Helena Bjarnegård kompletterar bilden:

– Parallellt med mitt jobb som riksarkitekt har regeringen också utsett mig till ordförande i Rådet för hållbara städer. Där ska jag tillsammans med 13 statliga myndigheter leda arbetet med hållbar stadsutveckling på nationell nivå.

På frågan om vad den största utmaningen för framtiden blir, svarar hon:
– Att hållbarhet och kvalitet inte ska underordnas kortsiktiga ekonomiska överväganden. Vi behöver skapa omsorgsfullt gestaltade städer, miljöer och byggnader som människor kan känna stolthet över i flera generationer. Vi måste inse att hur vi organiserar och utformar vår fysiska miljö påverkar människors liv och arkitekturen kan här vara ett verktyg för att skapa det samhälle som vi alla vill leva i.

Just kvalitet är ett nyckelord för Helena Bjarnegård:
– Långsiktiga värden måste stå över kortsiktiga om vi ska lyckas med våra hållbarhetsmål och i detta sammanhang är kvaliteten helt avgörande. Med kvalitet kan vi helt enkelt nå de bästa ekologiska, ekonomiska och sociala lösningarna på lång sikt.

På årets Nordic Property Expo och Nordic Architecture Fair ska Helena Bjarnegård framträda på den gemensamma, öppna scenen på eftermiddagen den 15 oktober. Hennes budskap kommer då att vara glasklart:
– Att bygga ett hållbart samhälle är en lång process som kräver att många människor arbetar tillsammans. Processen inleds med en rad politiska beslut kring översiktsplaner, detaljplaner, gestaltningsprogram och bygglov. Sedan behöver byggherrar, arkitekter och andra experter jobba tillsammans för att förverkliga planerna och programmen. Jag skulle här gärna se att vi närmar oss det danska upplägget där arkitekten inte bara lämnar över sina ritningar utan är med under hela byggprocessen. Det är viktigt att allas kompetenser tas tillvara under hela processen.

Hennes förhoppningar inför den breda samlingen i Göteborg i mitten av oktober sammanfattar hon så här:
– Det är bra att aktörerna får ett tillfälle att mötas och jag hoppas att vi alla kan lyfta blicken för att gemensamt bygga ett hållbart samhälle. Och att vi lämnar Svenska Mässan i armkrok.