En ny storregion med enorm potential

Att en tunnel mellan Danmark och Tyskland skulle få stor betydelse för Skåne är tveklöst. Men den skulle också kunna påverka hela västkusten upp till Oslo på ett positivt sätt – under förutsättning att det också byggs en ny snabbare järnvägsförbindelse mellan Köpenhamn och Oslo. Den nya regionen skulle skapa en ny marknad i fyra länder med 12,4 miljoner invånare. Om detta ska Johan Wessman, VD för det dansk-svenska kunskapscentret Øresundsinstituttet, diskutera på den öppna scenen under årets Nordic Property Expo.

I februari 2019 togs det avgörande tyska myndighetsbeslutet om att tillåta bygget av en tunnel mellan Tyskland och Danmark. För Malmös del innebär detta att man når Hamburg på cirka tre timmar med tåg. Men den nya fasta förbindelsen mellan Tyskland och Danmark kommer också att gynna Västsverige och Oslo-regionen. Om en ny snabb järnväg mellan Oslo och Köpenhamn blir verklighet, blir det möjligt att resa mellan Hamburg och Oslo på drygt fem timmar. Även godstrafiken från kontinenten och Hamburgs hamn upp till Göteborg och Oslo får nya förutsättningar med direkta transporter utan avbrott för färja och med utökad kapacitet. Johan Wessman förklarar:

– Tyskland är Sveriges och Danmarks viktigaste exportmarknad och den nya förbindelsen innebär nya affärsmöjligheter för företag och nya möjligheter för utbyte bland invånarna i regionen. Med ny infrastruktur skapas förutsättningar för en mera sammanhållen region genom fyra länder, med 40 universitet och en unik materialforskning i nybyggda anläggningar i Hamburg samt Köpenhamn–Lund.

Johan Wessman beskriver vidare hur processen ser ut framöver:
– Genom att det tyska myndighetsgodkännandet blev klart i februari i år har bygget av Fehmarn Bält-förbindelsen kunnat påbörjas och målet är nu att den nya fasta förbindelsen ska invigas 2028. I Danmark, där godkännandet är klart sedan länge, har redan en ny höghastighetsjärnväg på 250 km/h mellan Köpenhamn och Ringsted invigts och en ny Storströmbro påbörjats. Själva bygget av Fehmarn Bält-förbindelsen inleds sedan på dansk sida eftersom det tyska myndighetsgodkännandet överklagats och domstolsprocessen kring detta väntas ta cirka två år.

Johan Wessman siar också om vad utvecklingen kommer att innebära för fastighetsmarknaden längs med sträckan:
– Med snabbare och bättre förbindelser får fler orter nära till metropolregionerna Hamburg, Greater Copenhagen, Göteborg/Västra Götaland och Oslo. Näringslivet på dessa orter får bättre förutsättningar såväl när det gäller att attrahera arbetskraft som när det gäller logistik för in- och utleverans av produkter och insatsvaror. Sträckan från Hamburg till Oslo får bättre förutsättningar för att utvecklas till logistiknav för hela Skandinavien. När näringslivets förutsättningar förbättras så ökar tillväxten och då även efterfrågan på såväl kontorslokaler som bostäder.

Men ännu finns det flaskhalsar som behöver byggas bort:
– Ännu är inte Västkustbanan fullt utbyggd. Först när detta är gjort uppstår den fulla nyttan av den utbyggda järnvägen. Sträckan Göteborg-Oslo är en annan flaskhals. I Danmark pågår en uppgradering av järnvägsnätet fram till Fehmarn Bält och även på tysk sida planeras för bättre järnvägsförbindelser, avslutar Johan Wessman.

Snabbfakta om STRING-regionen

  • 4 länder
  • 12,4 miljoner invånare
  • 94 000 kvadratkilometer yta
  • 5 storstadsregioner (Hamburg, Köpenhamn, Malmö–Lund, Göteborg och Oslo
  • 40 universitet
  • 13 medlemmar i det politiska samarbetet STRING: Hamburg, Schleswig-Holstein, Region Sjælland, Region Hovedstaden, Köpenhamn, Region Skåne, Malmö, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Göteborg, Akershus Fylkeskommune, Østfold Fylkeskommune och Oslo.

Källa: STRING Network