Samarbete för ny Bohusbana tar fart

Tio kommuner i Bohuslän och fem näringslivsorganisationer samarbetar nu för att få till stånd ett nytt dubbelspår mellan Göteborg och Uddevalla. Man vill också att alternativa tågsträckningar mellan Göteborg och Oslo finns med i revideringen av den nationella planen för transportinfrastruktur år 2022. På onsdagen under årets Nordic Property Expo kommer Bohusbanan att diskuteras på den öppna scenen.

 Arbetet startade 2018 under parollen ”Samarbete för Bohusbanan”. Det långsiktiga målet är glasklart: ett dubbelspår mellan Köpenhamn – Göteborg – Oslo, via Svinesund. Skälen är många, vilket Helene Evensen, utvecklingschef i Strömstad, understryker:
– Det handlar om de samhällsnyttor som en frekvent nyttjad tågbana skulle kunna leda till både regionalt, nationellt och internationellt. En förbättrad järnväg möjliggör en regionförstoring för arbetsmarknaden mellan Köpenhamn och Oslo med 8 miljoner människor. Ett nytt dubbelspår skulle generera flöden av arbetskraft och gods som bidrar till en positiv utveckling i hela regionen.

Hon fortsätter genom att peka ut en specifik näring som skulle främjas av en utbyggd järnväg:
– Inte minst skulle besöksnäringen gynnas. Det är en växande näring som genererar nya arbetstillfällen och ökat resande. Turistrådets senaste statistik visar att Bohuslän 2018 stod för den största ökningen av besökare i regionen.

Helene Evensen avslutar med att lyfta fram miljöaspekten:
– Sist men inte minst: tåget måste med hänsyn till miljön vara konkurrenskraftig med flyget.

Läs mer på www.bohusbanan.nu

Samarbete för Bohusbanan: Kungälvs kommun · Lysekils kommun · Munkedals kommun · Orust kommun · Sotenäs kommun · Stenungsunds kommun · Strömstads kommun · Tanums kommun · Tjörns kommun · Uddevalla kommun · Västsvenska handelskammaren · Sveriges Byggindustrier · Företagarna · Fastighetsägarna · Thordénstiftelsen.