Tillsammans för en fossilfri framtid

Filip Elland har en gedigen bakgrund som ansvarig för hållbarhetsfrågor inom bygg- och fastighetsbranschen. Numera är han hållbarhetschef för fastighetsföretaget Castellum och det är i den rollen som han kommer till Svenska Mässan i Göteborg för att framträda vid två tillfällen under årets Nordic Property Expo.

 Filip Elland har ett både spännande och viktigt uppdrag:
– Jag har en bred spännvidd av frågor på mitt bord. Huvudsakligen arbetar jag med de övriga på företaget för att tillsammans förbättra och förfina våra processer, men det är mitt ansvar att göra hållbarhet till en integrerad del i verksamheten. Det måste hända saker i verkligheten, inte bara på ritbordet.

På förmiddagen den 15 oktober medverkar Filip Elland på en av de öppna scenerna i en paneldebatt om bygg- och fastighetsbranschens hållbarhet. Så hur hållbar är nu denna bransch och vad är visionen för framtiden?
– Jag skulle vilja peka på att branschen har kommit igång gällande att skapa effektiva byggnader ur ett förvaltningsperspektiv – men att den stora utmaningen ligger framför oss gällande cirkulär ekonomi och klimatutmaningen. På Castellum har vi skapat en förvaltning som fungerar väl kring till exempel utsläpp och vi arbetar hela tiden med att hitta hållbara material för att skapa mer klimatsmarta byggnader. Men vi är absolut långtifrån framme vid branschens långsiktiga mål att bli en helt fossilfri bransch.

För att nå den högt ställda målsättningen i visionen tror han att alla måste hjälpa till och samtidigt måste regelverket ses över:
– Det är för billigt att slänga och köpa nytt. En nyckel skulle exempelvis kunna vara ett pris på koldioxid, först då blir det lättare för oss i branschen att hitta fram till hållbara affärer och så småningom till en cirkulär ekonomi.
Filip Elland ska också medverka i kunskapsspåret ”Att energiinvestera smart och hållbart” under onsdagseftermiddagen på Nordic Property Expo. På energiområde sker oerhört mycket för tillfället, både inom branschen och på Castellum:
– Vi försöker skala upp våra satsningar på solceller och kalkylerna börjar nu att gå ihop. Bland annat bygger vi för tillfället en helt ny stadsdel på Säve flygplats som ska bli självförsörjande på energi.

Men även på detta område efterlyser han reformer inom regelverket:
– Det råder växtvärk inom solcellsbranschen och vi behöver större aktörer på leverantörsidan. Men då måste samtidigt regelverket ändras så att det blir mer lönsamt att skapa större anläggningar. Som det är nu är det mest lönsamt med byggen upp till 2 000 kvm, dvs. under cirka 255 kW-effekt, men ska vi klara energiomställningen behöver även solenergilösningar för större byggnader bli lönsamma.

Slutligen har Filip Elland höga förväntningar på årets Nordic Property Expo:
– Det är i möten mellan människor som förändringar sker. Jag ser fram emot att utbyta tankar och idéer med övriga aktörer inom branschen och diskutera hur vi gemensamt ska tackla framtidens utmaningar.