Fastighetsbranschen kan vända klimatkrisen

Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpolitiska rådet och adjungerad professor vid Stockholms universitet, sticker inte under stol med att det finns enorma utmaningar att lösa om vi ska lyckas vända på det skenande klimathotet. Utsläppen ökar, vädret tycks bli allt mer extremt och uppvärmningen ökar i en takt som till och med förbluffar forskare. Men det finns också ljuspunkter. Som att vi nu ser en uppskalning i samhället med en imponerande mobilisering av starka aktörer på subnationell nivå.

– Det är framför allt städer, regioner och näringsliv som klivit fram rejält för att agera på ett ansvarstagande och hållbart sätt. Det är mer eller mindre en revolution i inställningen till de här frågorna och där finns verklig anledning till optimism, säger Johan Kuylenstierna.

Han anser att det i grunden är viktigt med statliga beslut som rätt styrmedel, regelverk och skattesystem i de här frågorna, men att det i slutändan handlar mycket om aktörernas egna driv.

– När det kommer till näringslivet måste man förstå affärsmöjligheterna. Idag vet vi att det är ekonomiskt lönsamt att investera i resurseffektivitet och klimatsmarthet. Det ger förstås en mycket bättre effekt på arbetet, säger han.

Johan Kuylenstierna tycker att det är intressant att titta på vad landets fastighetsägare kan bidra med. Han är noga med att påpeka att olika fastighetsägare har olika möjligheter. Beroende på verksamhetens storlek kan det skilja avsevärt i kapacitet, ekonomisk kraft och påverkansmöjligheter. Men det betyder inte att man kommer undan ansvar.

– Förenklat kan man säga att alla kan ta ett ansvar. Om många individer drar åt samma håll så får vi en effekt. Den lilla fastighetsägaren kan absolut påverka, då många små tillsammans blir stora.

Johan Kuylenstierna anser att fastighetsägare är speciellt viktiga om vi ska lyckas med den stora omställningen. Han har definierat tre områden som kan ge stora samhälleliga effekter.

– En fastighetsägare har en direkt inverkan på hur energi- och resurseffektiva deras fastigheter är, både i ett ombyggnadsläge och i en nybyggnadssituation. Dessutom kan fastighetsägarna som grupp och bransch driva stora frågor och sätta gemensamma mål. Fastighetsbranschen är i det avseendet extremt viktig, eftersom det i hög utsträckning kommer att vara städerna som avgör om vi lyckas med omställningen eller ej. Slutligen är detta en bransch som möter miljoner människor, många timmar varje dag. Här finns stora möjligheter att genom fysisk planering och information göra det lätt att göra rätt.

Johan Kuylenstierna tycker att fastigheter är ett högintressant fält att arbeta med. Han ser fastigheten som ett minisamhälle, där en mängd olika funktioner kan optimeras.

– Det är det som är så spännande. En fastighetsägare jobbar med sin fastighet som ett system. Hur kan den bli klimatsmart? Energieffektiv? Hur kan den vara resurseffektiv när det kommer till vatten? Hur kan den vara avfallseffektiv? Hur får man de som bor där att agera på rätt sätt? Det är där man får börja. Om jag, och alla andra, får mitt system att möta de mål vi satt upp, då kommer en stor del av samhället att fungera så. Det är häftigt.

Text av Lisa Stoppendahl (bearbetad)