Konsten att mäta stadens värde

Han är en av de mest anlitade föreläsarna inom stadsplanering och skriver flitigt på debattsidor i dags- och fackpress. Den 15 oktober medverkar han i kunskapsspåret ”Att skapa värde i staden” vid Nordic Property Expo på Svenska Mässan i Göteborg. Möt stadsforskaren och entreprenören Alexander Ståhle.

 Alexander Ståhle är stadsforskare på halvtid vid KTH i Stockholm. Den andra halvan ägnar han åt att vara VD på analysföretaget Spacescape, som arbetar med stadsutveckling i bland annat Stockholm, Oslo, Göteborg och Kiruna. På så sätt möter han dagligen alla i den bransch som Nordic Property Expo vänder sig till – kommuner, statliga verk, byggherrar, ingenjörer, arkitekter med flera.

Som svar på den fråga som står i fokus under det kunskapsspår som Alexander Ståhle ska medverka i under mässan – vad som skapar värde i staden – inleder han med att reda ut begreppet värde:
– Det finns ju olika typer av värden. Om vi utgår från begreppet hållbarhet kan vi till exempel tala om sociala, ekologiska och ekonomiska värden. Till sociala värden skulle man också kunna lägga kulturella värden, som vi på Spacescape har analyserat en hel del.

Alexander Ståhle fortsätter att förklara hur olika faktorer kan öka attraktiviteten på till exempel en fastighet, vilket i sin tur helt naturligt påverkar priset, det vill säga det ekonomiska värdet:
– På Spacescape tar vi fram modeller där vi kan visa hur olika kvaliteter bidrar till att skapa värden i en stad eller i en enskild stadsdel. Bland annat har vi nu tagit fram en modell för Stockholm och Göteborg som visar att kulturen har verklig betydelse för att skapa värde. Nästa år släpper Kulturförvaltningen i Stockholm analysmodellen som vi har tagit fram åt dem på Kulturkalkylen.se och då kommer alla själva att kunna gå in och se hur kulturen påverkar värdet för just den stadsdel eller det projekt som man är intresserad av.

Alexander Ståhle har goda erfarenheter från Stockholm av mässor som vänder sig brett till branschen kring stadsutveckling, men understryker samtidigt att verklig samverkan kräver mer än att bara mötas:
– Den bästa samverkan enligt min erfarenhet sker när man tillsammans har satt upp en tydlig, gärna mätbar vision. Då kan man också utvärdera resultatet med hjälp av mätbara faktorer.

På frågan om vilken utmaning som är den största för framtidens stadsutveckling, är Alexander Ståhles svar möjligen något överraskande:
– Det är att få till en fräsch vision för stadens gator. Gatorna utgör 30 procent av städerna och dom är det stadsrum som alla delar och som alla inblandade aktörer kring stadsutveckling måste förhålla sig till. Här sker alla typer av transporter, här ska vatten och ledningar dras fram, och med hjälp av gatorna bygger vi samman staden. Så här ställs verkligen samverkan på sin spets och det är hög tid att formulera en spetsig vision för gatorna, tycker jag.

Det återstår att se om Alexander Ståhle kommer att presentera ett första förslag på en sådan vision den 15 oktober på Svenska Mässan i Göteborg. Det kan under alla omständigheter vara väl värt ett besök där och då för alla som är intresserade av stadsutveckling.