16 oktober kl. 13-16

Ändrade konsumtionsmönster, både hot och möjlighet för lokalmarknaden

Staden som handelsplats är inne i ett systemskifte. Användningen av butiksytor förändras i takt med nya konsumtionsvanor. Det finns två tydliga trender. E-handeln växer snabbt samtidigt som medvetenheten om att en ständigt ökande konsumtion inte är en hållbar utveckling. Många börjar se fördelarna med en hållbar konsumtion som ger mindre klimatpåverkan.

Samtidigt är rädslan för tomma butikslokaler påtaglig. Vi måste därför våga prova nytt och tänka utanför ramarna. På detta kunskapsspår diskuterar vi hur denna utveckling skapar nya affärsmodeller och du får ta del av kreativa exempel från de som ligger i framkant.

 

Pris: 1 495 kr ex. moms

 

Medverkande

Helena Olsson

Moderator
Chef, Stadsutveckling samhälle

Magnus Kroon

VD, Lundby Fastighetsutveckling AB

Daniel Liljeblad

Entreprenör och delägare, Utvecklingsbolaget i Lerum AB

Emma Hernell

Vice VD, HUI Research