15 oktober kl. 13-16

Cirkulär ekonomi som konkurrensfördel i dina fastigheter

Vi behöver lämna slit- och slängsamhället bakom oss och minska vårt ekologiska fotavtryck. Cirkulär fastighetsförvaltning är därför ett nytt och nödvändigt sätt att se på hur vi producerar och konsumerar varor och resurser i våra fastigheter. Material och produkter behöver används längre, av fler eller i nya sammanhang. Det ger inte bara miljöfördelar utan även ekonomiska fördelar för dig som fastighetsföretagare såsom ökad konkurrenskraft och starkare position på marknaden.

Under detta kunskapsspår får du inspiration kring hur du som fastighetsägare kan bli mer resurseffektiv, och hur du kan inspirera dina hyresgäster till detsamma. Vi tar tempen på hur långt bygg- och fastighetsbranschen kommit inom cirkulär ekonomi och vi spår huruvida vi kommer se helt cirkulära fastigheter. Vad är möjligt och vad krävs?

 

Pris: 1 495 kr ex. moms

Medverkande

Sofia Meurk

Omredare och ägare, Omreda AB

Rikard Silverfur

Utvecklings- och hållbarhetschef, Fastighetsägarna