Draknästet

Här får nystartade bolag pitcha sin idé för landets största fastighetsbolag!

Nordic Property Expo är den nordiska arenan för framtidens fastighetsbransch. Under två dagar samlas fastighetsbranschen för att diskutera och hitta lösningar på branschens största utmaningar.

Almi arrangerar tillsammans med Fastighetsägarna ett Draknäste och bjuder in bolag till att pitcha sin produkt/tjänst på scen. Panelen är på plats för att avgöra om produkten/tjänsten som presenteras är gångbar på fastighetsmarknaden. Entreprenörerna får feedback och tips på sin idé och en möjlighet att presentera sitt företag för en större publik och för en tung panel som bl a består av Daniel Massot (Svenska Hus), Henrik Saxborn (Castellum), Marina Fritsche (Wallenstam), Christian Björkman (Almi Invest) och Sara Wallin (Almi Väst).

Almi Företagspartner AB är ett statligt bolag med uppgiften att erbjuda lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investeras riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.

Välkomna till Draknästet på Investeringsscenen!

12 sept kl 13:45

Tre pitchande bolag på Draknästet

 

Metry
Metry erbjuder en plattform för digital energistatistik åt fastighetsbolag och förvaltningsbolag. Genom att samla och strukturera energistatistik på ett enhetligt sätt kan informationen enklare användas för energianalys, fakturering, investeringskalkyler m.m. Slipp administrera er energidata manuellt och fokusera istället på energibesparing. Metry grundades 2012 och har idag ca 120 fastighetsbolag och förvaltningsbolag som kunder. En tredjedel av Sveriges 50 största fastighetsbolag digitaliserar sin energistatistik med hjälp av Metry.

ZTORAGE
Bygg lägenheter istället för förråd. Med ZTORAGE kan dyrbara ytor som tidigare användes till förråd användas till något bättre, som t.ex. fler lägenheter eller gemenskapsytor för de boende. ZTORAGE är en modern form av magasinering där de saker man vill förvara hämtas upp, förvaras och körs tillbaka. ZTORAGE vision är att skapa en enklare vardag för den urbana människan och långsiktigt förändra hur fastigheter byggs.

Smoofit
Smoofit är ett svenskt PropTech-bolag som erbjuder en helhetslösning för smarta hem. Vi vänder oss i första hand till hustillverkare och fastighetsföretag och möjliggör för dem att på ett enkelt sätt erbjuda sina kunder ett intelligentare hem. Genom användarvänliga och lättinstallerade produkter kan man styra belysning, värme/ventilation, vatten m.m. vilket ger trygghet, energibesparing såväl som ökad komfort.