Vilka besöker mötesplatsen?

Besökarna kommer företrädelsevis från branscher såsom:
• Fastighetsbranschen
• Fastighetsförvaltning
• Allmännyttan
• Samhällsbyggnadssektorn
• Byggsektorn
• Arkitektur
• Konsultföretag

Exempel på fastighetsorganisationer och företag:
• Bostadsfastigheter och bostadsföretag
• Bostadsrättsföreningar
• Industri/handel/kontorsfastigheter
• Specialfastigheter
• Kommunägda (skola, barnomsorg, förvaltningskontor)
• Landstingsägda (fastigheter inom hälso- och sjukvård)
• Statligt ägda av kyrkan (statliga verkens fastigheter, kyrkobyggnader)

Exempel på titlar från dessa branscher:
• VD
• Företagsledning
• Inköpare
• Fastighetsägare
• Fastighetsutvecklare
• Styrelsemedlemmar från bostadsrättsföreningar
• Driftschefer
• Fastighetsförvaltare
• Fastighetsskötare
• Underhållsansvariga
• Säkerhetschefer
• Utemiljöansvariga
• Miljöchefer
• Energichefer
• Investeringsansvariga
• Affärsutveckling
• Ekonomichefer/-ansvariga
• Enhetschefer
• Projektledare
• Jurister/advokater
• Politiker
• Samhällspåverkare