Utställargrupper

• Belysning
• Byggnadsdelar/byggmaterial
• Drift & underhåll
• El- & telekommunikation
• Energilösningar
• Försäkring
• Inredning och utrustning
• Investeringstjänster
• IT-system
• Klimat & driftstyrning
• Källsortering & miljö
• Sanitet & ventilation
• Skydd & säkerhet
• Tjänster och förvaltningstjänster
• Utomhusmiljö
• VVS-lösningar
• Värme & kyla