Konferensprogram 2018

Trendspaningar och intressanta diskussioner om fastighetsbranschen med företrädare från branschen ur ett nordiskt perspektiv.

Trendspaningar och intressanta diskussioner om fastighetsbranschen med företrädare från branschen ur ett nordiskt perspektiv.

  • Alla dagar
  • tisdag 15 okt
  • onsdag 16 okt
  • Lokal

Inga programpunkter matchade.

tisdag
Nordic Property Expo - Med fokus på de Globala målen
Karin Klingenstierna, Klingstar AB, Reinhold Lennebo, VD Fastighetsägarna Sverige, Tatjana Joksimović, Syrelseordförande Sveriges Arkitekter Lokal: Lila scenen
Mot nya hållbara mål
Carolina Klüft, Projektledare GEN-PEP, Karin Klingenstierna, Klingstar AB Lokal: Lila scenen
Om det penningspolitiska läget
Karl Holst, Ansvarig näringspolitik Fastighetsägarna Lokal: Röda scenen
Så hållbar är bygg-och fastighetsbranschen
Anna Denell, Hållbarhetschef Vasakronan, Christina Lindbäck, Hållbarhetschef NCC, Filip Elland, Hållbarhetschef Castellum, Karin Klingenstierna, Klingstar AB, Karin Mizgalski, Hållbarhetschef Wallenstam Lokal: Lila scenen
Är näringslivet den ny miljörörelsen?
Johan Kuylenstierna, Vice ordförande i Klimatpolitiska rådet och adjungerad professor vid Stockholms universitet Stockhoms Universitet, Karin Klingenstierna, Klingstar AB Lokal: Lila scenen
Branschdebatt - Om att driva sitt företag i en ny omvärld
Biljana Pehrsson, VD Kungsleden, Karin Klingenstierna, Klingstar AB, Per-Gunnar Persson, VD Platzer, Terje Johansson, VD AB Framtiden Lokal: Lila scenen
Människor som hamnar i utanförskap blir förbannade och då kan vad som helst hända
Karin Klingenstierna, Klingstar AB, Siavosh Derakhti, Entreprenör Lokal: Lila scenen
Riksarkitekt: med uppdrag att skapa hållbara samhällen
Helena Bjarnegård, Riksarkitekt Boverket, Karin Klingenstierna, Klingstar AB Lokal: Lila scenen
Om bokris och klimatångest
Jesper Rönndahl, Radio-,tv- och ståuppkomiker, Karin Klingenstierna, Klingstar AB Lokal: Lila scenen
onsdag
Därför är jämställhet en affärsstrategisk fråga
Amanda Lundeteg, VD Stiftelsen Allbright Lokal: Lila scenen
Hur jämställhet och mångfald skapar lönsamhet
Kerstin Gillsbro, VD Jernhusen, Klara Jonsson, VD Urbanista, Yvonne Sörensen, VD United Spaces Lokal: Lila scenen
Planera en stad för flickor och den kommer att passa alla
Emelie Anneroth, Social hållbarhetskonsult Konsultföretaget Emelie Anneroth Lokal: Lila scenen
Så blir sträckan Hamburg-Köpenhamn-Malmö-Göteborg-Oslo en ny 11-miljonersregion
Annelie Hulten, Landshövding Skåne Län, Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordförande Region Skåne, Johan Wessman, VD Øresundsinstituttet, Mikaela Waltersson, Regionstyrelsens ordförande Region Halland, Tomas Becker, Direktör String Lokal: Lila scenen
Bohusbanan som del i regionens utveckling
Johan Trouve, VD Västsvenska Handelskammaren, Johan Wessman, VD Øresundsinstituttet, Miguel Odhner, Kommunstyrelsens ordförande Kungälvs kommun Lokal: Lila scenen