Mässa

Träffa branschens ledande leverantörer.

Framtidens produkter och tjänster

En unik mässa som fokuserar på framtiden. Här kan du enkelt få kontakt med tilltänkta samarbetspartners och leverantörer. Branschens ledande leverantörer visar upp produkter och tjänster som du som besökare enkelt kan utvärdera och jämföra. Mässan är specialdesignad för att du ska kunna möta dina framtida leverantörer och samarbetspartners i en professionell och avslappnad miljö för bästa möjliga dialog.

Fria seminarier - Förvaltningsscenen

– för ökad kompetens inom drift och förvaltning

På mässans öppna scen, Förvaltningsscenen, får du som besökare ta del av kostnadsfria seminarier för att öka din kompetens inom en mängd olika områden. Här lyfter vi frågor inom Drift, Skydd & Säkerhet, Underhåll, Förvaltning, PropTech, Energi och Miljö.

 

Exempel på talare: Patrik Örnhov från Smartvatten, Linda Hansson från Fastighetsägarna, Christian Thunberg från Paroc och Tommy Danielsson från SolTech Energy.


Programmet på Förvaltningsscenen är kostnadsfritt att ta del av.

Träffa 120 av branschens ledande leverantörer

Produktgrupper på mässan

Belysning | Byggnadsdelar/byggmaterial | Drift & underhåll | El- & telekommunikation | Energilösningar | Försäkring | Inredning och utrustning | Investeringstjänster | IT-system | Klimat & driftstyrning | Källsortering & miljö | Sanitet & ventilation | Skydd & säkerhet | Tjänster och förvaltningstjänster | Utomhusmiljö | VVS | Värme & kyla

Medverkande organisationer och företag

Bostadsfastigheter och bostadsföretag | Bostadsrättsföreningar | Industri/handel/kontorsfastigheter | Specialfastigheter | Kommunägda (skola, barnomsorg, förvaltningskontor) | Landstingsägda (fastigheter inom hälso- och sjukvård) | Statligt ägda av kyrkan (statliga verkens fastigheter, kyrkobyggnader)

Betalkonferens

Ett spetsigt seminarieprogram med internationella talare, trendspaningar, politiker, branschspecialister och innovatörer.

Investeringsforum

Kommuner och fastighetsutvecklare från hela Sverige presenterar sina visioner och utvecklingsplaner för framtidens samhälle. Ta del av fria seminarier på Investeringsscenen.

Nordic Property Expo arrangeras av Fastighetsägarna och Svenska Mässan

Samarbetspartners
Sveriges Byggindustrier | Business Region Göteborg

Sveriges byggindustrier