Varför ställa ut?

Boka monter nu

• Stärk ert varumärke
Se till att synas på mötesplatsen bland fastighetsbranschens nyckelpersoner och ledande leverantörer.

• Träffa kunder i en aktiv köpprocess
Hit kommer besökare som beslutar om inköp för att hitta nya leverantörer.

• Fokus på affärer
Träffa tusentals beslutsfattare och inköpare från hela fastighetsbranschen.

• Fler affärer på färre dagar
Spara tid och pengar på säljmöten – här träffar du hundratals nya kunder!

• Förstärk relationen till nuvarande kunder
Ge era kunder extra förmåner och förbokade möten – det perfekta tillfället till merförsäljning!

• Visa upp era produkter och lösningar live
Ta chansen att visa upp produkter och lösningar i verkligheten till kunder som är där för att hitta nya leverantörer – diskutera era produkter och innovationer med kunder i personliga möten.

mässa