Vilka besöker mötesplatsen?

Besökarna kommer bl.a. från följande branscher

 • Fastighetsbranschen
 • Fastighetsförvaltning
 • Allmännyttan
 • Samhällsbyggnadssektorn
 • Byggsektorn
 • Arkitektur
 • Konsultföretag

 

Medverkande fastighetsorganisationer och företag

 • Bostadsfastigheter och bostadsföretag
 • Bostadsrättsföreningar
 • Industri/handel/kontorsfastigheter
 • Specialfastigheter
 • Kommunägda (skola, barnomsorg, förvaltningskontor)
 • Landstingsägda (fastigheter inom hälso- och sjukvård)
 • Statligt ägda av kyrkan (statliga verkens fastigheter, kyrkobyggnader)

Besökarnas yrkesroller

 • VD
 • Företagsledning
 • Inköpare
 • Fastighetsägare
 • Fastighetsutvecklare
 • Styrelsemedlemmar från bostadsrättsföreningar
 • Driftschefer
 • Fastighetsförvaltare
 • Fastighetsskötare
 • Underhållsansvariga
 • Säkerhetschefer
 • Utemiljöansvariga
 • Miljöchefer
 • Energichefer
 • Investeringsansvariga
 • Affärsutveckling
 • Ekonomichefer/-ansvariga
 • Enhetschefer
 • Projektledare
 • Jurister/advokater
 • Politiker
 • Samhällspåverkare