Investeringsforum

Här möttes kommuner och investeringsvilliga bygg- och utvecklingsbolag för att tillsammans hitta möjligheter att bygga framtidens städer.

Mötesplats för framtiden

På Investeringsforum 2019 stod framtiden i fokus. Under två dagar presenterade kommuner, städer, exploatörer och fastighetsutvecklare sina visioner och utvecklingsplaner. Hit kom inflytelserika fastighetsaktörer inom alla delar av samhällsbyggnadssektorn – bostäder, kommersiella fastigheter, infrastruktur och service – för att knyta kontakter och etablera samarbeten. På Investeringsforum formas de avgörande besluten för framtidens investeringar.

Parallellt med Investeringsforum pågick Nordic Architecture Fair och Nordic Property Expo som samlade tongivande aktörer inom arkitektur- och byggsektorn samt fastighetsbranschen. Allt pågick samtidigt, och i samma lokaler. Fritt för besökare att röra sig emellan. En mötesplats för framtiden.