Scenprogram

På Nordic Property Expo fanns två öppna scener som vi fyllde med intressanta, aktuella och framstående talare från både fastighetsbransch, arkitektur och byggsektorn. Seminarierna på de öppna scenerna tog sitt avstamp ur de globala hållbarhetsmålen, och vi bjöd på både svenska och internationella infallsvinklar i heta frågeställningar som berör framtidens samhällsbyggnad, stadsutveckling och fastighetsbransch.

På Nordic Property Expo fanns två öppna scener som vi fyllde med intressanta, aktuella och framstående talare från både fastighetsbransch, arkitektur och byggsektorn. Seminarierna på de öppna scenerna tog sitt avstamp ur de globala hållbarhetsmålen, och vi bjöd på både svenska och internationella infallsvinklar i heta frågeställningar som berör framtidens samhällsbyggnad, stadsutveckling och fastighetsbransch.

Hållbar fastighetsbransch

Är fastighetsbranschen ur ett företagsekonomiskt perspektiv redo att bli den nya miljörörelsen?
Hur möter branschen de ambitiösa hållbarhetsmålen? Vad är visionen och vad är genomförbart?

Anna

Denell

Hållbarhetschef, Vasakronan

Christina

Lindbäck

Hållbarhetschef, NCC

Karin

Mizgalski

Hållbarhetschef, Wallenstam

Filip

Elland

Hållbarhetschef, Castellum

Arkitektur och stadsutveckling

Riksdagen har satt upp nya mål för arkitektur och hållbar stadsutveckling. Perspektivet är människan i centrum. Hur kan arkitekturen vara det verktyg som skapar det samhälle vi alla vill leva i? Hur kan vi lyckas med integrationen och vad gör det för samhälls- och stadsutvecklingen?

Helena

Bjarnegård

Riksarkitekt

Siavosh

Derakhti

Entreprenör

Nya affärsstrategier – med hållbarhet, jämställdhet och mångfald i fokus

Fastighetsbranschen fortsätter att vara börsens mest jämställda, med två topplaceringar på Allbrights gröna lista. Jämställdhet och mångfald skapar lönsamhet i företagen, möjligheterna och vinsterna för dem som vill arbeta.

Biljana

Pehrsson

VD, Kungsleden

Amanda

Lundeteg

VD, Stiftelsen Allbright

Yvonne

Sörensen

VD, United Spaces

Kerstin

Gillsbro

VD, Jernhusen

Infrastruktur och investeringar

Utvecklingen mot attraktiva städer och en trygg energiförsörjning ger nya affärsmöjligheter och därmed konkurrenskraftiga företag. Men det är utvecklingen lokalt som avgör om vi ska lyckas globalt.

Johan

Kuylenstierna

Vice ordförande i Klimatpolitiska rådet & Adjungerad professor vid Stockholms universitet

Thomas

Becker

Direktör för det tysk-dansk-svensk-norska politiska samarbetet STRING

Anneli

Hulthén

Landshövding, Skåne Län

Inspiration och nya infallsvinklar

Carolina

Klüft

Friidrottsstjärna och FN-ambassadör, Multiminds

Jesper

Rönndahl

Radio-, tv- och ståuppkomiker

Fyll på med kunskaper och insikter – helt kostnadsfritt

Välkommen till den nordiska arenan för framtidens fastighetsbransch. Här möts innovativa leverantörer och beslutsfattare från Nordens ledande fastighetsaktörer för att knyta kontakter, få fler insikter och göra affärer.

Hämta din kostnadsfria entrébiljett till mässan nu
  • Alla dagar
  • tisdag 15 okt
  • onsdag 16 okt
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
  • Lokal

Inga programpunkter matchade.

Skriv ut
09:45
Med fokus på de Globala målen
10:00
Mot nya hållbara mål
10:30
Så hållbar är bygg-och fastighetsbranschen
Tipping point- Är träbyggande verkligen svaret på klimatfrågan?
11:00
Efterfrågan på trä som byggnadsmaterial växer, kan industrin möta behovet? Hur?
11:15
Är näringslivet den ny miljörörelsen?
11:30
Timber on top- Kan påbyggnader i trä vara lösningen på upprustningen och förtätningen av miljonprogrammet?
12:00
Branschdebatt - Om att driva sitt företag i en ny omvärld
Wood First- Kommunalt träbyggande i offentlig regi
12:30
Människor som hamnar i utanförskap blir förbannade och då kan vad som helst hända
Tillverka i trä – testbädd för robotisering av bostäder, vad är på gång?
13:30
Arkitekten som klimatambassadör
13:35
Brandskyddade träfasader för flervåningshus - vilka är möjligheterna
13:45
Göteborgs högsta trähus?
14:00
Intäkts och nyttomaximera din fastighet med elbilsladdning. Hur en investering blir intäkt från dag1
International Perspectives on Housing – Experiences and Thoughts from the UK, Sweden and the Netherlands
14:20
Resilienshus i Floda
14:50
Villan som vågar ta ut svängarna
15:00
Från historiskt pappersbruk till modern stadsdel och destination
15:15
Riksarkitekt: med uppdrag att skapa hållbara samhällen
15:20
Park som huvudgata? Ett annat sätt att planera stad.
15:40
Klimatsmart byggande
16:00
Artificial Intelligence in Property Development
16:15
Om bokris och klimatångest