Scenprogram

På Nordic Property Expo finns två öppna scener som vi har fyllt med intressanta, aktuella och framstående talare från både fastighetsbransch, arkitektur och byggsektorn. Seminarierna på de öppna scenerna tar sitt avstamp ur de globala hållbarhetsmålen, och vi bjuder på både svenska och internationella infallsvinklar i heta frågeställningar som berör framtidens samhällsbyggnad, stadsutveckling och fastighetsbransch.

På Nordic Property Expo finns två öppna scener som vi har fyllt med intressanta, aktuella och framstående talare från både fastighetsbransch, arkitektur och byggsektorn. Seminarierna på de öppna scenerna tar sitt avstamp ur de globala hållbarhetsmålen, och vi bjuder på både svenska och internationella infallsvinklar i heta frågeställningar som berör framtidens samhällsbyggnad, stadsutveckling och fastighetsbransch.

Hållbar fastighetsbransch

Är fastighetsbranschen ur ett företagsekonomiskt perspektiv redo att bli den nya miljörörelsen?
Hur möter branschen de ambitiösa hållbarhetsmålen? Vad är visionen och vad är genomförbart?

Anna

Denell

Hållbarhetschef, Vasakronan

Christina

Lindbäck

Hållbarhetschef, NCC

Karin

Mizgalski

Hållbarhetschef, Wallenstam

Filip

Elland

Hållbarhetschef, Castellum

Arkitektur och stadsutveckling

Riksdagen har satt upp nya mål för arkitektur och hållbar stadsutveckling. Perspektivet är människan i centrum. Hur kan arkitekturen vara det verktyg som skapar det samhälle vi alla vill leva i? Hur kan vi lyckas med integrationen och vad gör det för samhälls- och stadsutvecklingen?

Helena

Bjarnegård

Riksarkitekt

Siavosh

Derakhti

Entreprenör

Nya affärsstrategier – med hållbarhet, jämställdhet och mångfald i fokus

Fastighetsbranschen fortsätter att vara börsens mest jämställda, med två topplaceringar på Allbrights gröna lista. Jämställdhet och mångfald skapar lönsamhet i företagen, möjligheterna och vinsterna för dem som vill arbeta.

Biljana

Pehrsson

VD, Kungsleden

Amanda

Lundeteg

VD, Stiftelsen Allbright

Yvonne

Sörensen

VD, United Spaces

Kerstin

Gillsbro

VD, Jernhusen

Infrastruktur och investeringar

Utvecklingen mot attraktiva städer och en trygg energiförsörjning ger nya affärsmöjligheter och därmed konkurrenskraftiga företag. Men det är utvecklingen lokalt som avgör om vi ska lyckas globalt.

Johan

Kuylenstierna

Vice ordförande i Klimatpolitiska rådet & Adjungerad professor vid Stockholms universitet

Thomas

Becker

Direktör för det tysk-dansk-svensk-norska politiska samarbetet STRING

Anneli

Hulthén

Landshövding, Skåne Län

Inspiration och nya infallsvinklar

Carolina

Klüft

Friidrottsstjärna och FN-ambassadör, Multiminds

Jesper

Rönndahl

Radio-, tv- och ståuppkomiker

Fyll på med kunskaper och insikter – helt kostnadsfritt

Välkommen till den nordiska arenan för framtidens fastighetsbransch. Här möts innovativa leverantörer och beslutsfattare från Nordens ledande fastighetsaktörer för att knyta kontakter, få fler insikter och göra affärer.

Hämta din kostnadsfria entrébiljett till mässan nu
  • Alla dagar
  • tisdag 15 okt
  • onsdag 16 okt
  • Lokal

Inga programpunkter matchade.

Skriv ut
tisdag
Med fokus på de Globala målen
Mot nya hållbara mål
Så hållbar är bygg-och fastighetsbranschen
Tipping point- Är träbyggande verkligen svaret på klimatfrågan?
Efterfrågan på trä som byggnadsmaterial växer, kan industrin möta behovet? Hur?
Är näringslivet den ny miljörörelsen?
Timber on top- Kan påbyggnader i trä vara lösningen på upprustningen och förtätningen av miljonprogrammet?
Branschdebatt - Om att driva sitt företag i en ny omvärld
Wood First- Kommunalt träbyggande i offentlig regi
Människor som hamnar i utanförskap blir förbannade och då kan vad som helst hända
Tillverka i trä – testbädd för robotisering av bostäder, vad är på gång?
Arkitekten som klimatambassadör
Intäkts och nyttomaximera din fastighet med elbilsladdning. Hur en investering blir intäkt från dag1
Resilienshus i Floda
Riksarkitekt: med uppdrag att skapa hållbara samhällen
Artificial Intelligence in Property Development
Om bokris och klimatångest
onsdag
Gestalta massivträbyggnader: möjligheter och begränsningar med ett lätt stommaterial
Datahantering och modellstruktur i komplexa projekt.
Därför är jämställhet en affärsstrategisk fråga
Husdrömmar
Hur jämställhet och mångfald skapar lönsamhet
Centrum för idrott och kultur i Knivsta – mötesplats i trähus
Planera en stad för flickor och den kommer att passa alla
Det lilla arkitektkontorets roll i cirkulär ekonomi
Så blir sträckan Hamburg-Köpenhamn-Malmö-Göteborg-Oslo en ny 11-miljonersregion
Uppkopplade byggplatser – digitalisering av byggandet
Prisutdelning: Årets Lean-byggarstudent
Bohusbanan som del i regionens utveckling
Bygga högt och effektivt i massivträ – ny producent på västkusten
Brandskyddade träfasader för flervåningshus - vilka är möjligheterna
Draknästet
Klimatförbättrad betong – lågt hängande frukt för hållbart byggande!
Kom igång med din digitala tvilling på 20 minuter