Investeringsforum

Här möts kommuner och investeringsvilliga bygg- och utvecklingsbolag för att tillsammans hitta möjligheter att bygga framtidens städer.

Mötesplats för framtiden

På Investeringsforum 2019 står framtiden i fokus. Under två dagar presenterar kommuner, städer, exploatörer och fastighetsutvecklare sina visioner och utvecklingsplaner. Hit kommer inflytelserika fastighetsaktörer inom alla delar av samhällsbyggnadssektorn – bostäder, kommersiella fastigheter, infrastruktur och service – för att knyta kontakter och etablera samarbeten. På Investeringsforum formas de avgörande besluten för framtidens investeringar.

Fyll på med kunskap

Investeringsforum erbjuder ett bredd utbud av aktiviteter. Fyll på med kunskap och bygg kompetens i fördjupande seminarier. Delta i det omfattande scenprogrammet där aktörer från olika branscher delar med sig av utmaningar och lösningar. De inspirerande presentationerna leds av kunniga moderatorer som bjuder in publiken i samtalen.

Utöka nätverket

Knyt nya kontakter på mötesplatsens skräddarsydda matchmakingträffar. Efter arbetsdagens slut träffar du kolleger i andra branscher på mingel där spontana möten ger upphov till nya idéer och möjligheter. Parallellt med Investeringsforum pågår Nordic Architechture Fair och Nordic Property Expo som samlar tongivande aktörer inom arkitektur- och byggsektorn samt fastighetsbranschen.

Bli partner på Investeringsforum 2019

Läs mer