Nordic PropertyExpo Conference

Nordens nav för framtidens fastighetsbransch

Ladda ned informationsbroschyr

Nordens nav för framtidens fastighetsbransch

Ladda ned informationsbroschyr

Fastighetsbranschen är en drivande kraft i samhällsutvecklingen. Den tid vi lever i kännetecknas av digitalisering, urbanisering och globalisering men för den nordiska marknaden kan ordet investering läggas till som ett fjärde kännetecken. Norden växer så det knakar. För en bransch som står för långsiktiga investeringar i miljardklassen är det av avgörande vikt att ligga i framkant när det gäller samhällstrender, ekonomiska strömningar och teknisk utveckling.

Konferensprogrammets teman

Property Investment Conference

Framtidens investeringar, analyser och framtidsspaningar för investeringsmöjligheter. Vi står inför stora investeringar i infrastruktur, utvecklingen av nya enorma logistikcentrum, samt omvandling och upprustning av gamla stadskärnor, hamn- industri- och bostadsområden. Smarta marknadsanalyser och framtidsspaningar hjälper dig att ligga steget före. Hur ser de regionala marknaderna ut för olika fastighetssegment, var finns spännande investeringsmöjligheter och hur kommer en turbulent världsmarknad med händelser som Brexit att påverka? Här får du en global utblick och de senaste investeringstrenderna för den nordiska fastighetsmarknaden.

Redan nu kan vi presentera två av konferensens framstående talare:

Jon Copestake

Vart i världen bor man egentligen bäst och vad är framgångsfaktorn?
Jon Copestake, Chief Retail och Consumer Goods Analyst

Danielle Haralambous

Hur ser den globala utvecklingen ut för branschen?
Danielle Haralambous, Analyst – UK, Nordics

Property Management Conference

Framtidens fastighetsförvaltning- trendrapport, effektivisering, hårdvara, mjukvara, kundrelationer, behov, teknik och utveckling.

Fastighetsförvaltning är en framtidsbransch. För en effektiv förvaltning måste du vara förändringsbenägen, för världen står inte still. Som fastighetsförvaltare kan du både spara och tjäna pengar på att hålla dig uppdaterad på de senaste trenderna och innovationerna inom exempelvis renovering, ventilation, VA, värmesystem och energi. Samtidigt handlar fastighetsförvaltning inte bara om hårdvara utan lika mycket om mjukvara. Hyresgästernas behov och förväntningar håller på att förändras både inom bostads- och lokalhyresmarknaden. Hur hanterar du dina kundrelationer vid ombyggnationer, hur utvecklar du exempelvis lokaler och affärsmodeller som är anpassade för företag inom delningsekonomin? På konferensen möter du ledande experter och får du ta del av ny teknik, nya lagar och regler, smarta lösningar samt de senaste trenderna inom effektiv fastighetsförvaltning.

Property Intelligence Conference

Framtidens fastighetsförvaltning, teknik, smarta innovationer, nätverk, digitalisering.

Den digitala revolutionen har bara börjat men redan finns mycket ny teknik och nya lösningar för modern och rationell fastighetsförvaltning. Utvecklingen går snabbt och kan kännas utmanande, men med rätt strategier och verktyg kan du som fastighetsförvaltare vinna stort på omställningen. På konferensen ligger fokus på ny teknik, smarta innovationer och hur fastighetsbeståndet kan kopplas ihop och digitaliseras. Big data ger oss ny kunskap som det gäller att vi kan hantera. Smarta fastigheter har flexibla och integrerade system som kapar förbrukning och kostnader och de kan styras direkt från din hand var du än befinner dig.

Retail Property Conference

Framtidens handelsplatser, konsumentens behov, krav och dess påverkan.

Vad händer med den fysiska handelsplatsen i digitaliseringens spår? Utmaningarna är många och stora för såväl köpcentrum, citygallerior,
big-box stores och traditionella stadskärnor. De tekniska innovationerna driver handeln till multipla försäljningsplattformar vilket ställer nya krav på logistik, marknadsföring och butikslokaler. Hur ser morgondagens konsument ut och vilka krav ställs på framtidens köpupplevelse? Många satsar idag utanför den egna fastigheten på stärkt kvällsekonomi och BIDs (Business Improvement Districts). Behöver vi inom retailfastigheter se över vår affärsmodell?

Smart City Conference

Framtidens smarta stad, trender, analyser och diskussioner inom teknik, stadsutveckling och hållbarhet.

När man talar om framtidens stad går tankarna ofta till tekniska innovationer som självkörande bilar, smarta flödesmätare och individuellt anpassade digitala skyltfönster. Detta är en framtid som redan är här. Men en stad blir ändå aldrig smartare än de människor som befolkar den. Utöver tekniska innovationer handlar framtidens stad därför minst lika mycket om sociala innovationer. Mötet mellan människor är lika viktigt som det alltid har varit. Därför måste även den högteknologiska staden vara människovänlig, överbrygga barriärer och skapa möjligheter.