Nordic Property Expo

Den nordiska mötesplatsen för framtidens fastighetsbransch

En mötesplats för framtiden

Välkommen till den nordiska arenan för framtidens fastighetsbransch. Här möts innovativa leverantörer och beslutsfattare från Nordens ledande fastighetsaktörer för att knyta kontakter och göra affärer.

På Nordic Property Expo står framtiden i fokus. Under två dagar visar innovativa leverantörer inom områden som proptech, IT-system, miljö- och energilösningar, utomhusmiljö och förvaltningslösningar upp sina nyheter. Hit kommer inköpare och beslutsfattare från ledande fastighetsägare, fastighetsförvaltare och fastighetsutvecklare i de nordiska länderna för att hitta nya produkter och lösningar. På Nordic Property Expo skapas förutsättningar för nätverkande, branschöverskridande samarbeten och nya affärer.

Fyll på med kunskap

Nordic Property Expo erbjuder ett brett utbud av aktiviteter och föreläsningar på olika scener. Vi arrangerar även kunskapsspår inom åtta olika ämnen, inom varje ämne får du kunskap om de senaste trenderna och en inblick i vad aktuell forskning säger.

Missa inte heller mässans Investeringsforum, mingel och prisutdelningar.