Nordic Property Expo

Den nordiska mässan för framtidens fastighetsbransch

Delta i fastighetsbranschens framtidsforum

Välkommen till den nordiska arenan för framtidens fastighetsbransch. Här möts innovativa leverantörer och beslutsfattare från Nordens ledande fastighetsaktörer för att knyta kontakter och göra affärer.

Mötesplats för framtiden

På Nordic Property Expo står framtiden i fokus. Under två dagar visar innovativa leverantörer inom områden som proptech, IT-system, miljö- och energilösningar, utomhusmiljö och förvaltningslösningar upp sina nyheter. Hit kommer inköpare och beslutsfattare från ledande fastighetsägare, fastighetsförvaltare och fastighetsutvecklare i de nordiska länderna för att hitta nya produkter och lösningar. På Nordic Property Expo skapas förutsättningar för nätverkande, branschöverskridande samarbeten och nya affärer.

Fyll på med kunskap

Nordic Property Expo erbjuder ett brett utbud av aktiviteter. Ta del av det omfattande programmet med inspirerande föreläsningar inom ämnen som fastighetsutveckling, investerings- och placeringstrender, fastighetsförvaltning, energi och miljö, digitaliserade fastigheter med mera. Missa heller inte mässans Investeringsforum, mingel och prisutdelningar.