Utställare och produkter

Sidan kommer uppdateras med utställarlista för Nordic PropertyExpo i början av 2018. 

Förutom Nordens mest omfattande konferensprogram med internationella föreläsare, trendspaningar, politiker och branschspecialister finns också en mässa där du enkelt kan få kontakt med tilltänkta samarbetspartners och leverantörer. Här visar fastighetsbranschens ledande leverantörer produkter och tjänster som du som besökare enkelt kan utvärdera och jämföra. Mässdelen är specialdesignad för att du ska kunna möta dina framtida leverantörer och samarbetspartners i en professionell och avslappnad miljö för bästa möjliga dialog.

Produktgrupper

 • Belysning
 • Byggnadsdelar/byggmaterial
 • Drift & underhåll
 • El- & telekommunikation
 • Energilösningar
 • Försäkring
 • Inredning och utrustning
 • Investeringstjänster
 • IT-system
 • Klimat & driftstyrning
 • Källsortering & miljö
 • Sanitet & ventilation
 • Skydd & säkerhet
 • Tjänster och förvaltningstjänster
 • Utomhusmiljö
 • VVS
 • Värme & kyla

Medverkande fastighetsorganisationer och företag

 • Bostadsfastigheter och bostadsföretag
 • Bostadsrättsföreningar
 • Industri/handel/kontorsfastigheter
 • Specialfastigheter
 • Kommunägda (skola, barnomsorg, förvaltningskontor)
 • Landstingsägda (fastigheter inom hälso- och sjukvård)
 • Statligt ägda av kyrkan (statliga verkens fastigheter, kyrkobyggnader)