Integritetspolicy

Mässor

Vi kommer att kunna kontakta dig via mail, telefon, sms eller per post. Detta kan ske inför, under och efter besöket. Personuppgifter kan innehålla: namn, adress, telefon/mobilnummer, e-postadress, befattning, företag/organisation.

För att kunna förbereda ditt besök och anpassa erbjudanden till och kommunikationen med dig kan vi också komma att samla in information om dina intresseområden, seminarier du vill besöka och andra uppgifter som du lämnar i samband med registreringen. Vi kan också komma att hämta uppgifter från allmänt tillgängliga källor i syfte att ge dig adekvat information och erbjudanden.

Du som besöker ett arrangemang i din yrkesroll 

Med yrkesroll menar vi besökare till branschmässor samt fackbesökare till publika mässor. I yrkesroll räknar vi också förtroendevalda.

I samband med din anmälan till något av våra arrangemang samlar vi in dina kontaktuppgifter (t ex. namn, företag/organisation, organisationsnummer, adress, mobilnummer, e-postadress) titel, befattning, intresse och bransch. Detta för att vi ska kunna erbjuda en så fullständig mässupplevelse som möjligt.

Vid anmälan kommer du att få: 
– Bekräftelse via e-post, sms eller post
– Eventuell faktura via post eller e-post
– E-post med information om arrangemanget
– Nyhetsbrev om arrangemanget/aktuell bransch
– Nyhetsbrev om SMGT:s verksamhet
– Erbjudande om att delta i kundklubb
– Ett seminariekort om du har köpt ett sådant

Besökarbadge
På de flesta arrangemang kommer du att bära en badge (en namnbricka) med personuppgifter och en streckkod.  Denna scannas vid entréerna när du går in på mässan/konferensen. Om badgens streckkod scannas av annan part under arrangemanget får denna part tillgång till din data. Genom att den scannas medger du att dina uppgifter förmedlas till dessa parter. Det kan vara utställare/sponsorer/branschorganisationer/ föreläsare eller andra parter som deltar i arrangemanget. Det är du som bestämmer vem som scannar din badge och vem du ger tillgång till dina uppgifter. Det är din fulla rätt av avstå från scanning från utställare/sponsorer/branschorganisationer/föreläsare, dock ej av arrangören vid entréerna.

Hur länge behåller vi dina uppgifter/avregistrering? Personuppgifterna behålls under 1-3 år, beroende hur ofta mässan hålls. Syftet är att kunna informera dig om nästa arrangemang. Du har alltid möjlighet att avregistrera dig från information som kommer från SMGT AB, och kan själv välja vilken information du önskar erhålla. Detta gör du genom att maila till propertyexpo@svenskamassan.se.

Fotografering och videoupptagning
Fotografering och videoupptagning kommer att ske på mässan. Som deltagare och vid godkännandet av våra regler och villkor ger du ditt samtycke att blir fotograferad och filmad, samt att resultatet kan läggas ut på Internet samt användas i form av marknadsföring av Svenska Mässan Gothia Towers och dess evenemang. Materialet kan även användas av Svenska Mässan Gothia Towers utställare och partners. Dessa bilder och filmer kommer att hanteras ansvarsfullt av Svenska Mässan Gothia Towers och olämpliga, diskriminerande eller kränkande bilder kommer att raderas.
Du hittar våra filmer och fotografier på mässans webbsida och på mässans Facebook-sida, – välkomna att ta del av våra filmer och fotografier under och efter mässan.