16 oktober kl. 13-16

Ändrade konsumtionsmönster, både hot och möjlighet för lokalmarknaden

Staden som handelsplats är inne i ett systemskifte. Användningen av butiksytor förändras i takt med nya konsumtionsvanor. Det finns två tydliga trender. E-handeln växer snabbt samtidigt som medvetenheten om att en ständigt ökande konsumtion inte är en hållbar utveckling. Många börjar se fördelarna med en hållbar konsumtion som ger mindre klimatpåverkan.

Samtidigt är rädslan för tomma butikslokaler påtaglig. Vi måste därför våga prova nytt och tänka utanför ramarna. På detta kunskapsspår diskuterar vi hur denna utveckling skapar nya affärsmodeller och du får ta del av kreativa exempel från de som ligger i framkant.

 

Pris: 1 495 kr ex. moms

 

 

Medverkande

 

Helena Olsson
Moderator
Chef stadsutveckling samhälle,
Fastighetsägarna

Magnus Kroon
VD, Lundby
Fastighetsutveckling AB

Daniel Liljeblad
Entreprenör och delägare,
Utvecklingsbolaget i Lerum AB

Emma Hernell
Vice VD,
HUI Research

Annelie Gullström
Affärsutvecklingschef, AMF fastigheter

Inledning – Ändrade konsumtionsmönster, både hot och möjlighet för lokalmarknaden

Emma Hernell
Vice VD,
HUI Research

Så möter AMF Fastigheter framtiden handel – Case The Lobby

Annelie Gullström
Affärsutvecklingschef,
AMF fastigheter

Vem vågar köpa ett köpcentrum nu?

Magnus Kroon
VD,
Lundby Fastighetsutveckling AB
Daniel Liljeblad
Entreprenör och delägare,
Utvecklingsbolaget i Lerum AB

Summering – Ändrade konsumtionsmönster, både hot och möjlighet för lokalmarknaden