16 oktober kl. 13-16

Ändrade konsumtionsmönster, både hot och möjlighet för lokalmarknaden

Staden som handelsplats är inne i ett systemskifte. Användningen av butiksytor förändras i takt med nya konsumtionsvanor. Det finns två tydliga trender. E-handeln växer snabbt samtidigt som medvetenheten om att en ständigt ökande konsumtion inte är en hållbar utveckling. Många börjar se fördelarna med en hållbar konsumtion som ger mindre klimatpåverkan.

Samtidigt är rädslan för tomma butikslokaler påtaglig. Vi måste därför våga prova nytt och tänka utanför ramarna. På detta kunskapsspår diskuterar vi hur denna utveckling skapar nya affärsmodeller och du får ta del av kreativa exempel från de som ligger i framkant.

 

Pris: 1 495 kr ex. moms

 

 

Medverkande

 

Helena Olsson
Moderator
Chef stadsutveckling samhälle,
Fastighetsägarna

Magnus Kroon
VD, Lundby
Fastighetsutveckling AB

Daniel Liljeblad
Entreprenör och delägare,
Utvecklingsbolaget i Lerum AB

Emma Hernell
Vice VD,
HUI Research

Annelie Gullström
Affärsutvecklingschef, AMF fastigheter

Jesper Örtengren
Affärsutvecklingschef handel, Vasakronan

Läget i landets stadskärnor – trender och topplistor från Cityindex 2019

En levande stadskärna skapar goda förutsättningar för näringslivet och är avgörande för hela kommunens attraktionskraft. Staden som handelsplats är inne i ett systemskifte. Användningen av butiksytor förändras i takt med nya konsumtionsvanor, detta innebär utmaningar men även möjligheter. Hur mår Sveriges stadskärnor just nu? Och vad är trenderna vi kommer se i stadskärnorna framöver? Rapporten Cityindex mäter 104 svenska stadskärnors utveckling. Här får du svar på hur stadskärnorna står sig gentemot andra försäljningskanaler, trender och goda exempel.

Emma Hernell
Vice VD,
HUI Research

Helena Olsson
Chef stadsutveckling och samhälle,
Fastighetsägarna Sverige

Så möter fastighetsbranschen framtidens handel

Det händer mycket i handeln. Det är inte bara handel, inte bara marknadsföring, inte bara upplevelser. Det är alltsammans samtidigt. För fastighetsägare med kommersiella lokaler betyder det ett ökat omvandlingstryck på flexibilitet och traditionella affärsmodeller. Möt Annelie Gullström, affärsutvecklingschef på AMF Fastigheter, och Jesper Örtengren, affärsutvecklingschef för handel på Vasakronan som kommer att berätta om hur deras bolag valt att möta handelns utmaningar, hur de utmanar existerande affärsmodeller och vilka lärdomar de dragit hittills.

Annelie Gullström
Affärsutvecklingschef,
AMF fastigheter

Jesper Örtengren
Affärsutvecklingschef handel,
Vasakronan

Vem vågar köpa ett köpcentrum nu?

Magnus Kroon, tidigare utvecklingschef på Svensk Handel och Daniel Liljeblad, som utnämnts till årets företagare i Lerum, är ett dreamteam inom stadsutveckling som nyligen köpt den bortglömda gallerian Solkatten i Lerum. Lyssna på hur de vill skapa ekonomisk lönsamhet genom att utveckla centrum i Lerum till ett vibrerande vardagsrum med tonvikt på säkert, snyggt och tryggt.

Magnus Kroon
VD,
Lundby Fastighetsutveckling AB

Daniel Liljeblad
Entreprenör och delägare,
Utvecklingsbolaget i Lerum AB

Summering – Ändrade konsumtionsmönster, både hot och möjlighet för lokalmarknaden

Emma Hernell
Vice VD, HUI

Helena Olsson
Chef stadsutveckling och samhälle,
Fastighetsägarna Sverige