15 oktober kl. 9-12

Att skapa värde i staden

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Den snabba och stora inflyttningen innebär att det ställs nya krav på att urbaniseringen blir inkluderande och hållbar.

På det här kunskapsspåret fördjupar vi tankarna kring varför dialog, samverkan och en gemensam målbild är avgörande för att utveckla staden ekonomiskt och socialt. Du får mer förståelse för vilken betydelse kulturen har i stadsutvecklingen och du lär dig mer om hur man sätter hårda siffror på mjuka värden.

 

Pris: 1 495 kr ex. moms

 

Medverkande

 

Anna Liljenby
Moderator, Fastighetsägarna

Katarina Wallin
Partner och medgrundare,
Evidensgruppen

Alexander Ståhle
Stadsbyggnadsforskare, KTH

Katrin Behdjou Arshi
Kulturlots,
Stockholm Stad

Hanna Lassing
VD, Kanico AB

Christina Friberg
Stadsutvecklare,
Fastighetsägarna

Knut Rost
VD, Diös

Fredrik Nordin
Fastighetsutvecklare,
Byggsigurd

Kulturen som värdeskapare att räkna med

Att kulturverksamheter ingår som en naturlig del av en attraktiv stad är de flesta överens om – men hur mäter man värdepåverkan av ett nytt bibliotek, biograf eller scen? Urbana kvaliteter skapar värden som slår igenom i såväl bostadsrättspriser som lokalhyror. Kultur är en sådan urban kvalitet. Kulturkalkylen är ett beräkningsverktyg som kan uppskatta kulturpotentialen, det vill säga hur mycket kultur som kan skapas av kringliggande bostäder och arbetsplatser, befintliga eller planerade. Den kan användas för att stärka kulturens argumentation som beställare av kulturlokaler och tydliggöra intäktssidan i fastighetsägarens samarbete och investeringskalkyl. Hör mer om detta och kulturens värdeskapande potential på seminariet.

Katarina Wallin
Partner och medgrundare,
Evidensgruppen
Katrin Behdjou Arshi
Kulturlots,
Stockholm Stad

Med hjärtat i sin stad – vilka är drivkrafterna och vad är värdet att vara en lokalt engagerad fastighetsägare

De lägger tusentals timmar på lokala samverkansprojekt, de satsar på att ungdomar ska komma ut i praktik samtidigt som de är med och bygger nya stadsdelar, allt med ett brinnande hjärta för sin stad. Möt Hanna Lassing, vd för fastighetsbolaget Kanico i Borås och Knut Rost vd för Diös i Östersund i ett samtal som går på djupet kring drivkrafterna bakom deras lokala engagemang. De ger också svaret på vad allt blod, svett, tårar, timmar och kronor de satsat gett tillbaka.

Hanna Lassing,
VD, Kanico AB
Knut Rost,
VD, Diös

Örnsköldsviks­modellen – ett sätt att skapa levande städer?

I Örnsköldsvik har Fastighetsägarna tillsammans med kommunen och den lokala centrumföreningen initierat Ta plats i Ö-vik. Där kan företag, föreningar och privatpersoner kan boka en oanvänd bakgård, en offentlig plats eller en vakant butikslokal för exempelvis kalas, loppis, konsert, popup-verksamhet eller ett företagsevent. På konferensen hör vi stadsutvecklare Christina Friberg, Fastighetsägarna föra en dialog med Fredrik Nordin, fastighetsutvecklare Byggsigurd om hur man kan skapa en levande stad på platser som vanligtvis inte används för möten.

Christina Friberg
Stadsutvecklare,
Fastighetsägarna
Fredrik Nordin
Fastighetsutvecklare,
Byggsigurd