15 oktober kl. 9-12

Att skapa värde i staden

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Den snabba och stora inflyttningen innebär att det ställs nya krav på att urbaniseringen blir inkluderande och hållbar.

På det här kunskapsspåret fördjupar vi tankarna kring varför dialog, samverkan och en gemensam målbild är avgörande för att utveckla staden ekonomiskt och socialt. Du får mer förståelse för vilken betydelse kulturen har i stadsutvecklingen och du lär dig mer om hur man sätter hårda siffror på mjuka värden.

 

Pris: 1 495 kr ex. moms

 

Medverkande

 

Anna Liljenby
Moderator, Fastighetsägarna

Katarina Wallin
Partner och medgrundare,
Evidensgruppen

Alexander Ståhle
Stadsbyggnadsforskare, KTH

Katrin Behdjou Arshi
Kulturlots,
Stockholm Stad

Hanna Lassing
VD, Kanico AB

Christina Friberg
Stadsutvecklare,
Fastighetsägarna