15 oktober kl. 13-16

Cirkulär ekonomi som konkurrensfördel i dina fastigheter

Vi behöver lämna slit- och slängsamhället bakom oss och minska vårt ekologiska fotavtryck. Cirkulär fastighetsförvaltning är därför ett nytt och nödvändigt sätt att se på hur vi producerar och konsumerar varor och resurser i våra fastigheter. Material och produkter behöver används längre, av fler eller i nya sammanhang. Det ger inte bara miljöfördelar utan även ekonomiska fördelar för dig som fastighetsföretagare såsom ökad konkurrenskraft och starkare position på marknaden.

Under detta kunskapsspår får du inspiration kring hur du som fastighetsägare kan bli mer resurseffektiv, och hur du kan inspirera dina hyresgäster till detsamma. Vi tar tempen på hur långt bygg- och fastighetsbranschen kommit inom cirkulär ekonomi och vi spår huruvida vi kommer se helt cirkulära fastigheter. Vad är möjligt och vad krävs?

 

Pris: 1 495 kr ex. moms

 

Medverkande

 

Sofia Meurk
Omredare och ägare
Omreda AB

Rikard Silverfur
Utvecklings- och hållbarhetschef
Fastighetsägarna

Carina Loh Lindholm
Projektledare
IVL Swedish Environmental
Research Institute

Johan Kuylenstierna
Vice ordförande i
Klimatpolitiska rådet
Adjungerad professor vid
Stockholms universitet

Patrik Nyström
Co-founder
Local Life

Linus Olsson Collentine
Psylolog och nudgingexpert
Nudgingbolaget

Manuela Stierna
Energikonsult
WSP Environmental

Varför cirkulär ekonomi?

Johan Kuylenstierna, adjungerad professor och vice ordförande i klimatpolitiska rådet inleder på temat cirkulär ekonomi. Johan Kuylenstierna är en av Sveriges mäktigaste miljöprofiler och är professor vid Stockholms Universitet. Han är även vice ordförande i Klimatpolitiska rådet som granskar regeringens klimatpolitik. Han är övertygad om att näringslivet är den nya miljörörelsen som kommer att ta en ny aktiv och stark roll att förverkliga de globala målen.

Johan Kuylenstierna
Vice ordförande i
Klimatpolitiska rådet
Adjungerad professor vid
Stockholms universitet

Forskningen, fastighetsbranschen och verkligheten. Var är vi idag och vart ska vi?

Carina Loh Lindholm berättar om Centrum för cirkulärt byggande och samverkansarenan Återbruk Väst, där det finns pågående projekt som jobbar med återbruk både i nybyggnation, ombyggnation, rivning och vid drift- och underhåll.

Carina Loh Lindholm
Projektledare
IVL Swedish Environmental
Research Institute

Varför byter fastighetsbolagen ut i stället för att renovera befintligt av god kvalitet?

Sofia Meurk från företaget Omreda AB tar upp fördomar och fakta kring kostnader, materialval och återbruk vid ombyggnader och renoveringar.

Sofia Meurk
Omredare och ägare
Omreda AB

Kan vi hjälpa hyresgästerna in i en mer cirkulär ekonomi?

Patrik Nyström från Local life berättar om deras arbete med Stockholms hem och Envac (smart waste management) i Årsta där vi tillsammans jobbar för att påverka beteende kring de tre R, Reduce. Reuse, Recycle.

Patrik Nyström
Co-founder
Local Life

Hur vi hjälper människor att göra det som behöver göras

Trots goda intentioner agerar folk på ohållbara sätt. Som tur är vet psykologin en del om hur människor fungerar. Linus Olsson Collentine är psykologen och nudgingexperten som påverkar beslutsarkitekturen för att göra det lätt att göra rätt.

Linus Olsson Collentine
Psylolog och nudgingexpert
Nudgingbolaget

Digital demo Resursdeklarationer- incitament till fastighetsägare för resurseffektivitet och cirkularitesindex

Manuela Stierna
Energikonsult
WSP Environmental