15 oktober kl. 13-16

Cirkulär ekonomi som konkurrensfördel i dina fastigheter

Vi behöver lämna slit- och slängsamhället bakom oss och minska vårt ekologiska fotavtryck. Cirkulär fastighetsförvaltning är därför ett nytt och nödvändigt sätt att se på hur vi producerar och konsumerar varor och resurser i våra fastigheter. Material och produkter behöver används längre, av fler eller i nya sammanhang. Det ger inte bara miljöfördelar utan även ekonomiska fördelar för dig som fastighetsföretagare såsom ökad konkurrenskraft och starkare position på marknaden.

Under detta kunskapsspår får du inspiration kring hur du som fastighetsägare kan bli mer resurseffektiv, och hur du kan inspirera dina hyresgäster till detsamma. Vi tar tempen på hur långt bygg- och fastighetsbranschen kommit inom cirkulär ekonomi och vi spår huruvida vi kommer se helt cirkulära fastigheter. Vad är möjligt och vad krävs?

 

Pris: 1 495 kr ex. moms

 

Medverkande

 

Sofia Meurk
Omredare och ägare
Omreda AB

Rikard Silverfur
Utvecklings- och hållbarhetschef
Fastighetsägarna

Carina Loh Lindholm
Projektledare
IVL Swedish Environmental
Research Institute

Johan Kuylenstierna
Vice ordförande i
Klimatpolitiska rådet
Adjungerad professor vid
Stockholms universitet

Patrik Nyström
Co-founder
Local Life

Linus Olsson Collentine
Psylolog och nudgingexpert
Nudgingbolaget

Charlotte Hauksson
Affärsutvecklare hållbarhet
WSP

Varför cirkulär ekonomi?

Johan Kuylenstierna,
Vice ordförande i
Klimatpolitiska rådet
Adjungerad professor vid
Stockholms universitet

Forskningen, fastighetsbranschen och verkligheten. Var är vi idag och vart ska vi?

Carina Loh Lindholm,
Projektledare
IVL Swedish Environmental
Research Institute

Är det trots allt inte billigare att köpa nytt?

Sofia Meurk,
Omredare och ägare
Omreda AB

Kan vi hjälpa hyresgästerna in i en mer cirkulär ekonomi?

Patrik Nyström,
Co-founder
Local Life

Hur vi hjälper människor att göra det som behöver göras

Linus Olsson Collentine,
Psylolog och nudgingexpert
Nudgingbolaget

Digital demo Resursdeklarationer- incitament till fastighetsägare för resurseffektivitet och cirkularitesindex

Charlotte Hauksson,
Affärsutvecklare hållbarhet
WSP