16 oktober kl. 9-12

Fastighetsbranschens nya digitala verklighet

Hur vi konsumerar och producerar varor och tjänster har stor påverkan på vårt klimat. Kan vi med proptech och delningsekonomi ställa om till en hållbar konsumtion som minskar vårt ekologiska fotavtryck? De tekniska lösningarna genererar konkurrenskraftiga tjänster som i sin tur ger tillväxt och sysselsättning. Lär dig mer om de möjligheter som digitaliseringen erbjuder ur tre perspektiv: människorna som bor, handlar eller arbetar i våra fastigheter och städer.

Under det här kunskapsspåret får du ökad förståelse för hur digital utveckling, nya affärsmodeller och kundernas beteende förändrar det nya affärslandskapet.

 

Pris: 1 495 kr ex. moms

 

Medverkande

 

Christoffer Börjesson
Moderator

Daniel Svartling
IT- och innovationschef, Wallenstam

Emmelie Sjögren
Projektledare, Co-Living Stena Fastigheter

Henrik Svanqvist
VD & medgrundare, Tmpl Solutions AB

Niclas Ingeström
CDO, Castellum

Peter Nielsen
Chef för Karlastaden Service, Serneke

Katarina Liljestam-Beyer
Co-Founder/COO, Colive

Ulf Däversjö
Director of Innovation and Sustainable Development, Akademiska Hus

Silvia Neveris
Business & Concept Developer, Summit Studios

Mattias Celinder
Affärsområdeschef Fastighet, Atrium Ljungberg

Från bostad till boende. Tjänster och nya affärsmodeller

Vi diskuterar hur affären ser ut när man går från att erbjuda en bostad till att erbjuda ett boende. Här panelen berätta mer om vilka nya typer av tjänster de boende önskar, hur dessa levereras till de boende samt vilken roll fastighetsägaren har.

Emmelie Sjögren
Projektledare, Co-Living Stena Fastigheter
Katarina Liljestam-Beyer
Co-Founder/COO, Colive
Daniel Svartling
IT- och innovationschef, Wallenstam

Från lokalyta till medlemskap på en arbetsplats

När co-working-trenden ökar ställer allt fler företag krav på innehåll, flexibilitet och kanske även möjlighet att arbeta på olika platser, både i Sverige och utomlands. Fastighetsbranschen har länge arbetat med att förädla och förbättra kontorslokaler, men hur säljer man medlemskap och hur ser man på ytan som tillgång?

Ulf Däversjö
Director of Innovation and Sustainable Development, Akademiska Hus
Niclas Ingeström
CDO, Castellum

”Handel i den digitala tidsåldern – hur hanterar vi den fysiska ytan?”

Konsumenternas köper som aldrig förr, ändå talas det om kris inom handeln där flera och fler fysiska butiker stänger. Detta samtidigt som nya butiker öppnas ofta med nya koncept. Panelen diskuterar hur fastighetsbolagen hanterar den fysiska ytan.

Mattias Celinder
Affärsområdeschef Fastighet, Atrium Ljungberg
Silvia Neveris
Business & Concept Developer, Summit Studios

Stadsdelar som är redo för nya tjänster till boende

Antalet paketleveranser ökar varje år och vilka krav ställs på fastighetsägare att hantera nya paketflöden och transporter. Vi samtalar med några branschaktörer som arbetar med dessa frågor, både i nya stadsdelar och i befintliga.

Peter Nielsen
Chef för Karlastaden Service, Serneke
Henrik Svanqvist
VD & medgrundare, Tmpl Solutions AB