16 oktober kl. 9-12

Hur kommer det sig att vi har bostadsbrist i Sverige, men inte i övriga Norden

Enligt Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät uppger 240 av 290 svenska kommuner att de har bostadsbrist. Bostadsbristen slår hårt mot tillväxten och cementerar både utanförskap och hemlöshet, även för dem utan social problematik. Den genomsnittliga kötiden för en lägenhet i Stockholm är idag tio år. Men i Helsingfors, Oslo och Köpenhamn kan du få en lägenhet på tio minuter. Hur är det möjligt? Och går det att kombinera en avreglerad bostadsmarknad med ett boende för alla?

På det här kunskapsspåret får du ta del av en utblick över hur bostadsmarknaden fungerar i våra grannländer och vad Sverige kan lära av dem.

 

Pris: 1 495 kr ex. moms

 

Medverkande

 

Rikard Ljunggren
Moderator

Linda Jonsson
Analytiker, Veidekke

Dag Tvilde
Forskare, CMB

Jukka Karo
Chief Economist, The Finnish Real Estate Federation

Likheter och skillnader mellan de nordiska ländernas bostadsmarknader

Att jämföra sig med någon som är bättre är ett bra sätt att synliggöra egna brister och lära av andra. Eftersom flera av våra grannländer årligen producerat avsevärt många fler bostäder per invånare än Sverige ställde vi oss frågan, hur kan denna skillnad förklaras? Resultaten är häpnadsväckande.

Dag Tvilde
Forskare, CMB

Finland – där både hyresregleringen och hemlösheten är avskaffad

I Finland sägs det att bostadssituationen i Sverige är den bästa garantin för att de finska politikerna inte kommer att gå tillbaka till den gamla hyresregleringen. Finland har parallellt med en avreglering av hyresmarknaden också minskat antalet bostadslösa från 20 000 år 1987 till cirka 7 500 vid senaste kartläggningen som gjordes 2017. Hur är det möjligt att vår nordiska granne har en hyresmarknad där du kan hitta en lägenhet i centrala Helsingfors på 15 minuter samtidigt som hemlösheten nästan avskaffats?

Jukka Karo
Chief Economist, The Finnish Real Estate Federation

Ägt eller hyrt? När Norge valde väg

Norges bostadspolitik är sedan efterkrigstiden fokuserad på självägande. Bostadspolitiken har istället varit inriktad på att låna ut pengar förmånligt till privatpersoners bostadsfinansiering i kombination med ett utvecklat system för bolånesparande för ungdomar som ger stora räntefördelar. Trots en liknande välfärdsmodell som den svenska har Norge valt en helt annan väg. Vad kan vi lära av den norska modellen?

Linda Jonsson
Analytiker, Veidekke