15 oktober kl. 13-16

Så bygger och utvecklar vi trygga och socialt hållbara stadsdelar

Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av konflikt och våld. Det gäller såväl inom stater som inom städer, kvarter och fastigheter. Trygga och inkluderande samhällen är också grunden för ekonomisk, miljömässig och social utveckling.

Under kunskapsspåret sätter vi fokus på hur du kan jobba för att utveckla trygga och socialt hållbara städer. Genom trygghetsarbete får du minskad omflyttning, mindre skadegörelse, fler verksamheter i fastigheterna och bättre relationer med kommunen. Trygghetssamverkan är både mål och medel för en hållbar utveckling och ett framgångsrikt fastighetsföretagande.

 

Pris: 1 495 kr ex. moms

 

Medverkande

 

Anna Wiking
Moderator
Näringspolitisk chef
Fastighetsägarna

Marie Öhrström
Chefsjurist, Fastighetsägarna

Siavosh Derakhti
Social entreprenör

Tomas Petterson