15 oktober kl. 13-16

Så bygger och utvecklar vi trygga och socialt hållbara stadsdelar

Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av konflikt och våld. Det gäller såväl inom stater som inom städer, kvarter och fastigheter. Trygga och inkluderande samhällen är också grunden för ekonomisk, miljömässig och social utveckling.

Under kunskapsspåret sätter vi fokus på hur du kan jobba för att utveckla trygga och socialt hållbara städer. Genom trygghetsarbete får du minskad omflyttning, mindre skadegörelse, fler verksamheter i fastigheterna och bättre relationer med kommunen. Trygghetssamverkan är både mål och medel för en hållbar utveckling och ett framgångsrikt fastighetsföretagande.

 

Pris: 1 495 kr ex. moms

 

Medverkande

 

Anna Wiking
Moderator
Näringspolitisk chef
Fastighetsägarna

Marie Öhrström
Chefsjurist, Fastighetsägarna

Siavosh Derakhti
Social entreprenör

Hjalmar Falck
Utvecklingssamordnare, Fastighetsägare BID Sofielund

Ulf Silbersky
VD, Platspilot AB

Tomas Petterson
Kommissarie, Polisen Region Väst

Stadsplanering, brott och trygghet

Kopplingen mellan brottslighet, trygghet och stadsplanering har varit föremål för forskare under en rad av år. Genom att ha med det brottsförebyggande perspektivet i stadsplaneringsfasen kan vi minska möjligheterna att begå brott i lokalsamhället. På samma sätt kan ett tydligt, hållbart fokus i stadsplaneringen få fler människor att uppleva en trygghet när de vistas i offentliga miljöer.

Thomas Pettersson,
Kommissarie, Polisen Region Väst

Samverkan och engagemang – en utsatt stadsdel väg mot trygghet

Sofielund är ett centralt beläget område i Malmö. Här finns flerfamiljshus med bostads- och hyresrätt, kullerstensgränder med små gatuhus från förra sekelskiftet, industrilokaler där verksamheterna anpassats efter tidens efterfrågan och en del tomter med övergivna och förfallna bostäder. Södra Sofielund/Seved är ett av områdena på polisens lista över särskilt utsatta områden. 2014 bildades Fastighetsägare Sofielund, en förening där fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, byalag och företag arbetar tillsammans med Malmö stad och föreningslivet för ett trivsammare Sofielund. Föreningen arbetar för att stärka de värden som gör området speciellt och skapar dess karaktär, stimulera lokala lösningar och bidra till arbetstillfällen. Ett av deras viktigaste verktyg är BID-modellen. Det arbete som har bedrivits har varit väldigt framgångsrikt, polisen diskuterar nu att ta bort Seved från listan över utsatta område. Arbetet som bedrivits i Sofielund är väldokumenterat och föreningens utvecklingsledare Hjalmar Falck har haft en avgörande roll. Lyssna på Hjalmar Falcks presentation kring arbetet som bedrivits.

Hjalmar Falck
Utvecklingssamordnare, Fastighetsägare BID Sofielund
Ulf Silbersky
VD, Platspilot AB

Nya regler för ökad trygghet

Marie Öhrström, chefsjurist på Fastighetsägarna Sverige, berättar om ny lagstiftning för kamerabevakning i brottsförebyggande och brottsutredande syfte. Dessutom kommer hon att berätta mer om den nya, tuffare lagstiftningen mot handel med hyreskontrakt, otillåten andrahandsuthyrning och andra missbruk av hyresrätten. Att jobba systematiskt mot svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning skapar en tryggare och rättvisare bostadsmarknad.

Marie Öhrström
Chefsjurist, Fastighetsägarna