15 oktober kl. 9-12

Sverige: Äntligen dags för bostadspolitik?

Fastighetsbranschen är det nav kring vilket den svenska tillväxten kretsar. Att säkra den ekonomiska tillväxten är därför viktigt både för de enskilda bolagen och för samhället i stort. Ändå står den svenska bostadsmarknaden och stampar. Att unga människor kan flytta hemifrån är till exempel av största vikt för att vi ska leva upp till hållbarhetsmålet att främja ungas anställning, utbildning och praktik. En bostad är ofta en förutsättning för att kunna flytta till jobb och utbildning. Så hur får vi fart på rörligheten på bostadsmarknaden? Är Januariavtalet lösningen på bostadsmarknadens problem, eller är det hushållens skulder som är det största hotet?

 

Pris: 1 495 kr ex. moms

 

Medverkande

 

Tomas Ernhagen
Moderator

Fredrik Kopsch,
lektor i fastighetsekonomi,
Lunds universitet

Robert Boije,
Chefsekonom, SBAB

Linda Jonsson,
Veidekke

Martin Hofverberg,
Chefsekonom, Hyresgästföreningen

Martin Lindvall
Samhällspolitisk chef,  Fastighetsägarna