15 oktober kl. 9-12

Sverige: Äntligen dags för bostadspolitik?

Fastighetsbranschen är det nav kring vilket den svenska tillväxten kretsar. Att säkra den ekonomiska tillväxten är därför viktigt både för de enskilda bolagen och för samhället i stort. Ändå står den svenska bostadsmarknaden och stampar. Att unga människor kan flytta hemifrån är till exempel av största vikt för att vi ska leva upp till hållbarhetsmålet att främja ungas anställning, utbildning och praktik. En bostad är ofta en förutsättning för att kunna flytta till jobb och utbildning. Så hur får vi fart på rörligheten på bostadsmarknaden? Är Januariavtalet lösningen på bostadsmarknadens problem, eller är det hushållens skulder som är det största hotet?

 

Pris: 1 495 kr ex. moms

 

Medverkande

 

Tomas Ernhagen
Moderator

Fredrik Kopsch,
Lektor i fastighetsekonomi,
Lunds universitet

Robert Boije,
Chefsekonom, SBAB

Martin Hofverberg,
Chefsekonom, Hyresgästföreningen

Martin Lindvall
Samhällspolitisk chef,  Fastighetsägarna

Christina Heikel
Näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna i Göteborg

Är Januariavtalet lösningen på bostadsmarknadens problem?

I Januariavtalet anges ramarna för den framtida bostadspolitiken. Fri hyressättning i nyproduktion är det som har diskuterats mest i media. Men det finns mer. Läget ska få större betydelse i hyressättningen och en ny tvistelösning ska införas i de årliga hyresförhandlingarna. Vad kan vi konkret förvänta oss av dessa förslag? Är de tillräckliga för att lösa problemen på bostadsmarknaden? Om inte, vad saknas?

Fredrik Kopsch
Lektor i fastighetsekonomi,
Lunds universitet

Är hushållens skulder det stora problemet?

Riksbanken och Finansinspektionen har under lång tid varnat för hushållens växande bostadslån. Inte sällan målas de upp som stora hot mot den svenska ekonomin. Av det skälet har en rad åtgärder införts för att dämpa skuldökningen. Är dessa motiverade eller är kanske åtgärderna i sig ett hot mot ekonomin och direkt skadliga för bostadsmarknaden? SBAB:s chefsekonom Robert Boije ger sin syn på detta.

Robert Boije
Chefsekonom, SBAB

Alla ska med på tåget: Är social housing en hållbar lösning

Bostadsbrist, svarthandel och ökad segregation plågar den svenska bostadsmarknaden. Allt fler menar att den bostadspolitiska verktygslådan behöver kompletteras för att erbjuda svaga hushåll nya ingångar till bostadsmarknaden. Martin Lindvall, samhällspolitisk chef hos Fastighetsägarna Sverige, belyser ett tänkbart paradigmskifte för att åstadkomma en långsiktigt hållbar social bostadspolitik.

Martin Lindvall
Samhällspolitisk chef,  Fastighetsägarna

Olika perspektiv på bostadspolitiken

Januariavtalets förslag avseende bostadsmarknaden kan ses som en mix av olika politiska perspektiv. Men hur skulle politiken se ut om högern och vänstern fick utforma bostadspolitiken utan att behöva ta hänsyn till den politiska vardagen? Linda Jonsson från Veidekke möter Martin Hofverberg från Hyresgästföreningen i en ideologiskt inspirerad diskussion om bostadspolitiken.

Martin Hofverberg
Chefsekonom, Hyresgästföreningen