Anna Broman

Bostadspolitisk expert, Sveriges Byggindustrier

Beskrivning

Anna Broman är bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier och talesperson i bostadspolitiska frågor. Hon är nationalekonom och statistiker och har tidigare bland annat arbetat med SCB:s arbetskraftsundersökningar och som förbundssekreterare i Liberala ungdomsförbundet.

Inga programpunkter matchade.