Anna Liljenby

Moderator, Fastighetsägarna
tisdag

BID är det nya svarta inom stadsutveckling

Finns det en framtid för köpcentrum?

Läget läget läget - Hur värderar detaljhandelsaktörerna de nordiska marknaderna?

Från C-läge till A-läge med platsutveckling

onsdag

"De Motstridiga Megatrendernas Tid"

Lära dig det mesta av den minsta

Skönheten i staden

När maten står i centrum

Efter Drottninggatan. Behöver vi terrorsäkra staden?

Feministisk stadsplanering