Annica Ånäs

VD, Atrium Ljungberg

Beskrivning

Annica Ånäs är fastighets vd:n som gick ut Stockholms universitet med både jurist- och civilekonomexamen med målet att bli skattejurist. Istället hamnade hon i fastighetsbranschen och har sedan hon tog över ökat bolagets fastighetsvärde från 20 till 40 miljarder. Hon har också varit med om att ändra bolagets profil från att nästan enbart fokusera på handels- och kontorsfastigheter till att i dag jobba med helheten i stadsutveckling. I dag lägger Atrium Ljungberg mycket mer fokus på hur man bygger platser som är attraktiva, där man skapar flöden som ger en positiv värdeutveckling över tid.

tisdag

En politik för hållbara städer