Annica Modin

Stadsutvecklingsstrateg samt tf bostadsrättschef, Wallenstam
tisdag

Hot seats: Hur använda Proptech i sin verksamhet