Bengt J Eriksson

Bostadsmarknadsanalytiker, Boverket

Beskrivning

Bengt J Eriksson är analytiker på Boverket och ligger bland annat bakom Bobverkets prognoser för bostadsbehovet. Han är utbildad inom ekonomi på KTH och har en bakgrund på SSB, statistisk sentralbyrå i Norge.

onsdag

Går det bygga bort Bostadsbristen?