Biljana Pehrsson

VD, Kungsleden

Biljana Pehrsson är VD för Kungsleden sedan 2013 och var dessförinnan var hon styrelseledamot i samma bolag. Hon har varit verksam inom fastighetsbranschen i Sverige, Norden och Europa i 20 år och har arbetat med bland annat fastighetsutveckling, investeringar och portföljuppbyggnad. Hon är civilingenjör från KTH och även styrelseledamot bland annat i fastighetsbolaget Einar Mattsson.

tisdag
Branschdebatt - Om att driva sitt företag i en ny omvärld