Dan Johansson

Arkitekt SAR/MSA, Norconsult

Dan Johansson har tillsammans med Julia Grabe gestaltat och projekterat CIK. Dan har en inriktning mot träbyggnader och koldioxidreducerande bebyggelse

onsdag
Centrum för idrott och kultur i Knivsta – mötesplats i trähus